Als lesgevend medewerker maak je deel uit van een team dat het onderwijs verzorgt voor een aantal werkers dat verdeeld is over 6 klassen en 2 leerjaren. Kenmerkend voor het werkplaatsleren is samen leren en creëren. Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden waarbij iedereen van iedereen leert. De werkers en medewerkers vinden hun thuisbasis in het domein.  We werken bij het vak muziek vooral vanuit de praktijk; we hebben een zeer goed geoutilleerd muzieklokaal en in onze lessen wordt veel gemusiceerd. Jaarlijks verzorgen we een aantal Open Podia en theaterproducties. Tevens hebben we samenwerkingsprojecten met Vocal Statements en Tivoli Vredenburg.

De Werkplaats is CultuurProfielSchool, binnen onze organisatie werken we met alle kunstvakken samen aan het vormgeven van het Cultuurplan.

We vragen van je dat je wilt bijdragen aan vernieuwend onderwijs en dat je een teamspeler bent. 

We bieden je een inspirerende en boeiende werkomgeving, een prachtig schoolgebouw in de mooie omgeving van Bilthoven, een enthousiast team van medewerkers en een domein vol enthousiaste werkers. 

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O, bereikbaar op 030-2282841. Sollicitaties kun je tot uiterlijk 1 december 2019 richten aan y.vermeulen@wpkeesboeke.nl