Beschikbare plaatsen tweede ronde VO-scholen
Samenwerkingsverband Utrecht Zuidoost 2019

Opstapklas                              Openbaar VMBO en Mavo Zeist
Praktijkonderwijs:                    Seyster college
                                              Tobiasstroom

Vmbo b en k:                          CCZ
                                             Openbaar VMBO en Mavo Zeist
                                             Vakcollege Maarsbergen
                                             Seyster college
                                             Tobiasstroom
                                             Aeres VMBO Maartensdijk                                                                   
Vmbo tl:                                 CCZ
                                             Openbaar VMBO en Mavo Zeist
                                             Revius Lyceum Wijk
                                             Vakcollege Maarsbergen
                                             Seyster college
                                             Aeres MAVO Bilthoven
                                             Aeres VMBO Maartensdijk

Vmbo tl/havo:                        CLZ
                                             De Breul
                                             Revius Lyceum Wijk                 

Havo/vwo:                             CLZ
                                             De Breul
                                             Het Nieuwe Lyceum Bilthoven
                                             Openbaar Lyceum Zeist
                                             Revius Lyceum Wijk

Tweetalig havo/vwo:               CLZ

Vwo:                                     CLZ
                                            De Breul
                                            Openbaar Lyceum Zeist
                                            Revius Lyceum Wijk

Tweetalig vwo:                       CLZ
                                            Revius Lyceum Wijk

Gymnasium:                          De Breul
                                            Het Nieuwe Lyceum Bilthoven
                                            Openbaar Lyceum Zeist

N.B.

  • Aanmeldingen voor de tweede ronde dienen woensdag 10 april via de basisschool ingevoerd te zijn in Onderwijs Transparant.
  • De VO-scholen zullen de uitslag van de tweede ronde bekendmaken op dinsdag 16 april.
  • De derde ronde loopt van 16 tot en met 19 april.
  • Voor meer informatie over ons samenwerkingsverband gaat u naar http://swv-vo-zou.nl. Voor informatie over de individuele scholen gaat u naar de website van de betreffende school.