Alvorens in Straatsburg deel te nemen aan het Euroscola-programma, voer de reis langs Ieper in België waar een bezoek werd gebracht aan het Flanders Field Museum en andere historische plekken die aan de basis hebben gestaan van Europa zoals die hedendaags gevormd is.

Euroscola is een project van het Europees Parlement waarbij scholen uit de diverse EU-lidstaten elkaar ontmoeten in Straatsburg voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het Europees Parlement. Eén dag lang kropen de leerlingen in de huid van een Europarlementslid.

Foto_gracht

In het wereldberoemde “Louis Weiss”-gebouw hebben de Europese scholieren met elkaar gedebatteerd, onderhandeld en gestemd, terwijl ze compromissen probeerden te bereiken en resoluties aannamen over echte Europese kwesties. De onderwerpen zijn op school uitgebreid voorbereid.

Het bezoek aan het Europees Parlement is een unieke ervaring geweest om dichtbij de bron, in een dynamische en meertalige omgeving, te kunnen ondervinden hoe de besluitvorming in de Europese Unie tot stand komt. De leerlingen hebben kunnen spreken met leeftijdgenoten van verschillende nationaliteiten en allerlei visies en meningen gehoord. Ze hebben veel over Europa geleerd en Europa is dichter bij hen gekomen. Aan het eind van de reis ontvingen de deelnemers een officieel Euroscola-certificaat.

reisverslag_straatsburg

Link naar Euroscola: http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/nl/home.html