Jeroen Croes heette de delegatie, die werd bijgestaan door enkele Koerdische Nederlanders die tolkten en door journalisten van de Koerdische televisiezender Rohani, hartelijk welkom.

 

In de bibliotheek, die voor deze gelegenheid tijdelijk was omgetoverd tot televisiestudio, vertelden Jeroen Croes en Jos Heuer over de kernwaarden van het onderwijs op de Werkplaats en over Kees Boeke en de ontstaansgeschiedenis van de school.

 

Yara, Sophine, Felicia en Sofie uit vwo 5 en vwo 6 hebben een rondleiding verzorgd in de verschillende teams waar zij uitleg gaven over de manier van werken in de domeinen. Ook gingen zij in gesprek over gelijkwaardigheid, klankbordgroep en werkersraad. In Rojava werken ze sinds 2012 aan een nieuw onderwijssysteem waarin gelijkwaardigheid, diversiteit, gelijkheid tussen man en vrouw en aandacht voor cultuur centraal staan. Rojava is de Koerdische regio in Noord-Syrië waar sinds 2012 een federale regering is aangetreden die de samenleving probeert op te bouwen volgens democratische waarden en normen. Samen hebben we een filmpje bekeken waarin deze idealen werden getoond:

Het was een aangename ervaring te ontdekken dat er in Rojava wordt gedacht en gewerkt zoals wij dat ook proberen te doen. Het beeld van een regio in oorlog en complete chaos zoals wij dat door de media voorgeschoteld krijgen, gaat niet op voor de Koerdische kantons in het noorden van Syrië. Yara uit vwo 5 gaat zich de komende tijd voor haar profielwerkstuk verdiepen in de ontwikkelingen in Rojava. Zij is van plan te gaan skypen met de leerlingen daar. Het ziet ernaar uit dat deze ontmoeting het startpunt is voor een langdurig contact zoals de Werkplaats dat nastreeft in haar school-en-samenlevingsvisie.

Krantenartikel uit  'De Vierklank' van 22 mrt 2017