Voor de brugklassers hebben we 2 weken geleden een bijeenkomst georganiseerd met "Arie Afval". Deze acteur heeft uitgelegd dat er in de wereld een afvalprobleem is. Dit brengt het milieu enorm veel schade toe. Tevens is uitgelegd dat gescheiden afval inzamelen en het tegengaan van zwerfafval begint bij jezelf. Het is een kleine moeite maar heeft een groot effect op ons milieu.

Voor de werkers uit de 3e klassen hebben we afgelopen vrijdag een bijeenkomst gehouden met de oprichter van "Stichting Klean". Ook in deze bijeenkomst is aangegeven dat het afvalprobleem enorm groot is. Het positieve is echter dat we daar zelf veel aan kunnen doen. Daarna zijn we met de werkers uit de MAVO de snoeproute en omliggende straten gaan opruimen. De werkers uit de HAVO en VWO zullen de komende weken nog een opruimactie gaan doen.

Omdat 'Renewi' (de organisatie die ons bedrijfsafval ophaalt) dit nog niet gescheiden kan ophalen is er inmiddels met de gemeente een afspraak gemaakt om PMD afval via het particuliere circuit te laten ophalen. Van de gemeente hebben we inmiddels een aantal kliko’s ontvangen om ons PMD in te verzamelen. Dit is een tijdelijke oplossing tot 'Renewi' dit ook gescheiden kan ophalen (dit zal waarschijnlijk begin 2020 zijn).

Zodra de nieuwe afvalbakken voor de teams binnen zijn komt er vanuit miljeugd een bericht naar de werkers met het verzoek om hun afval gescheiden in de bakken te deponeren.