Graag presenteren wij u de schoolgids van de Werkplaats Kindergemeenschap. Een unieke school met een duidelijke identiteit in een prachtige omgeving.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids vindt u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Om onze school echt te leren kennen, moet je er een tijdje zijn: rondkijken en praten met de werkers en onze medewerkers. Zowel de ruimte buiten als onze aanpak moet je ervaren. We zijn een gemeenschap die werkt aan de ontwikkeling van ieder kind. Een moderne school met een sterke visie op leren en opvoeden in de inspirerende traditie van Kees Boeke.