12

Werkers

Op deze pagina zijn een aantal zaken opgenomen die van belang zijn voor de werkers (leerlingen) bij ons op school. 

Links naar webportalen

Digitale Werkplaats (DWP)
Onze elektronische leeromgeving voor alle informatie over je team en je vakken.

Werkersportaal
voor je cijfers en je digitale leermiddelen.

Webmail
om je schoolmail te checken.

 

Klankbordgroep en werkersraad

In elk team worden werkers vertegenwoordigd door een klankbordgroep. Die klankbordgroep overlegt over alle zaken die zij belangrijk vinden met de medewerkers en de teamleider/medewerkers raadplegen die klankbordgroep regelmatig.

Er is een werkersraad (klik) (zie ook in het menu links). Alle klankbordgroepen hebben een vertegenwoordiger in de werkersraad. De werkersraad vaardigt weer twee vertegenwoordigers af naar de medezeggenschapsraad (MR), het wettelijke inspraakorgaan van werkers, medewerkers en ouders in het beleid van de school.

Rechten en plichten

Elke werker bij ons op school heeft rechten en plichten. Dit geheel van regels dat de rechtspositie van een werker op school bepaalt en omgekeerd ook de rechten en plichten van anderen (bijv. de medewerkers) jegens de werker heet 'het werkersstatuut' klik (zie ook in het menu links).

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.