23

Vacature Teamleider onderbouw Mavo/Havo

De Werkplaats in Bilthoven zoekt per 1 januari 2018 een

Inspirerende en verbindende teamleider
(1,0 fte schaal 12)

De school

De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De school is opgericht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en staat ook wel bekend als de Kees Boekeschool. Onze basisschool telt ongeveer 550 kinderen, het Voortgezet Onderwijs ongeveer 1300. Bij de school hoort een kinderboerderij. Op het grote eigen terrein is ook een kinderdagverblijf gevestigd.

De Werkplaats is vanuit haar traditie een zeer open school. De kernwaarde gelijkwaardigheid is zichtbaar in de omgangsvormen. Leerlingen en docenten heten bij ons werkers en medewerkers. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid op onze school. De gebouwen en het onderwijs zijn daarop ingericht. Kennisoverdracht en onderwijs in vaardigheden gaan hand in hand. We proberen de werkers te begeleiden naar een leven als sterke, verstandige en sociale burgers.

De Werkplaats is een academische opleidingsschool. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht leiden we studenten op tot bevoegde 1e en 2e graads docenten.

Ouders, werkers en medewerkers zijn in hoge mate tevreden over de school. De school haalt prachtige resultaten en geniet het vertrouwen van de inspectie.

Het team

Het onderbouwteam mavo/havo telt zes klassen, drie 1e klassen en drie 2e klassen. Er zijn twaalf vaste medewerkers. De onderwijsteams op De Werkplaats hebben elk een eigen gedeelte in het gebouw, met instructieruimtes en domeinruimten. Ongeveer twee derde van het onderwijs wordt daar gegeven. Elk team vormt een kleine gemeenschap binnen de hele school.

De taak

Als belangrijkste taak heeft de teamleider de dagelijkse leiding van het team en sturing geven aan de onderwijskundige keuzes. Na de mentoren is de teamleider het aanspreekpunt voor ouders en werkers. De zeven teamleiders en de rector vormen samen de schoolleiding.

Elke teamleider heeft een kleine lestaak. Elk team wordt ondersteund door een teamassistent. Er is binnen de school een sterke zorgstructuur. De schoolleiding wordt geassisteerd door een staffunctionaris P&O.

Een volledige taakbeschrijving is hier (klik) als bijlage toegevoegd.

Vaardigheden

Van de kandidaat teamleider verwachten we in elk geval:

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs en je hebt ruime lesgevende ervaring met de doelgroep. Vanuit deze eigen ervaring ben de je een goede coach voor de medewerkers en een vertrouwenwekkend aanspreekpunt voor ouders en werkers.
  • Je hebt liefde voor en kennis van het vernieuwingsonderwijs. Je bent gericht op het voortdurend door ontwikkelen van de werkmethodes van je team en je medewerkers.
  • Je bent gericht op samenwerking met je teamleden en met de overige leden van de schoolleiding. Je vormt de brug tussen de ontwikkelingen in het eigen team en die van de school als geheel.
  • Je kunt goed organiseren en communiceren. Met die vaardigheden zorg je dat iedereen goed geïnformeerd is over wat er te doen staat en waarom.
  • Je wilt je verbinden met de school als geheel. Werken op De Werkplaats is je verbinden met de kinderen, de collega's en de traditie waarin de school staat. De baan vraagt veel inzet en geeft veel plezier.

De sollicitatieprocedure

Motivatiebrieven met cv kunnen via de mail worden gericht aan Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O: y.vermeulen@wpkeesboeke.nl

Brieven dienen uiterlijk 1 oktober aanstaande binnen te zijn.

Op basis van de brieven zullen enkele kandidaten worden uitgenodigd.

Kandidaten dienen rekening te houden met deze gespreksdata:

  • eerste gespreksronde, maandag 9 oktober tussen 12.00-17.00 uur
  • tweede gespreksronde, vrijdag 13 oktober tussen 10.00-13.00 uur

De aanstelling start bij voorkeur op 1 januari 2018

De gesprekken zullen zijn met een brede commissie van leden van het team, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jeroen Croes, rector. Dit kan via het telefoonnummer van de school, 030-228 28 41

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.