27
Dit is een gezamenlijk artikel.

Vacature: leden van het toezichthoudende bestuur

De stichting Werkplaats Kindergemeenschap is op zoek naar enkele nieuwe leden van het toezichthoudend bestuur. De bestuursleden/toezichthouders dragen gezamenlijk in zijn geheel (als toezichthoudend bestuur) de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie. Zij functioneren zonder last of ruggespraak. Zij vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van ouders, werkers en medewerkers is belangrijk, evenals affiniteit met het gedachtegoed van de Werkplaats. De statuten van de Stichting verplichten dat minstens twee bestuursleden/ /toezichthouders ook een relatie met de Werkplaats hebben als ouder/verzorger. De bestuursleden/toezichthouders vormen een collegiaal team dat bij voorkeur divers is qua samenstelling, kennis en ervaring en persoonlijke stijl. Toezichthoudende ervaring is een pré.

Een volledige beschrijving van de vacature en een competentieprofiel treft u in deze twee bijlagen: Vacaturetekst en Competentieprofiel

Dit is een gezamenlijk artikel.

Vacature directeur bedrijfsvoering

Wegens naderend pensioen zijn wij voor de stichting Werkplaats Kindergemeenschap op zoek naar een directeur bedrijfsvoering met kennis van zaken en hart voor onderwijs, werkers en medewerkers. Bij alles wat hij/zij doet, staat centraal dat het ten goede komt aan onze werkers en goed onderwijs.

Klik hier voor verdere inlichtingen

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.