13

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een bouwsteen in het schoolplan van 2012 – 2016:

De Werkplaats helpt werkers hun eigen talenten te ontdekken en die te ontwikkelen vanuit het uitgangspunt dat elk kind die eigen talenten in zich heeft: kinderen/werkers helpen te worden wie ze zijn. Dat impliceert ruimte voor individuele ontwikkeling en bijbehorende keuzes. Verschil bestaat en mag er zijn, elkaar in eigen waarde te zien en te waarderen is daarmee onlosmakelijk verbonden.
De werkers vertrekken naar voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs en maatschappij met een ‘rugzak’ met bewijzen van die talentontwikkeling. Elk kind kan haar/zijn eigen talent benoemen. Die talentontwikkeling is beschreven en zichtbaar in de dagelijkse praktijk.
De Werkplaats hanteert een brede invulling van het begrip talent. Met leren is
onlosmakelijk verbonden het maken van fouten en vergissingen en daar weer van leren, het krijgen van inzicht in eigen beperkingen en daar weer van leren.

In de notitie Talentontwikkeling werken we die visie verder uit. Daar is ook het meest recente overzicht van aanbod en activiteiten te vinden.

Klik hier voor notitie en overzicht.

 

Zo is er:

Bèta-excellent en U-talent Academie VWO:

Werkers in de bovenbouw van het VWO met een grote interesse in de bèta vakken hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een bèta programma naast de reguliere bèta vakken: het bèta excellent school programma. Naast dit programma is er voor werkers die nog meer willen en aan kunnen de mogelijkheid om in VWO 5 en 6 deel te nemen aan de U Talent academie aan het Junior College van de Universiteit Utrecht, samen met leerlingen van 26 andere scholen uit de regio. Elk van die scholen heeft ook een eigen schoolprogramma en veel uitwisseling vindt plaats tussen de scholen.

U-talent (bèta) voor havo 3, havo 4 en havo 5:

In havo 3 doen we mee met U talent van de Hogeschool. In havo 4 en havo 5 wordt dit bèta programma voor talentontwikkeling verder uitgebreid.

talen
 
 
 
 

Versterkt talenonderwijs bij alle drie de moderne vreemde talen

  • het Cambridge examen voor het vak Engels
  • DELF scolaire ( Diplôme d’Études en Langue Française) voor het vak Frans
  • het Goethe-certificaat voor het vak Duits

Voor Cambridge geldt dat werkers uit leerjaar 4, 5 en 6 voorrang krijgen en dat, als er plek over is, werkers uit leerjaar 3, op voorspraak, deel kunnen nemen.

Cambridge Certificaat
Wij hebben het genoegen u dit Certificaat te doen toekomen waarmee wij verklaren dat u deel uitmaakt van onze beste opleidingscentra. In de loop van het afgelopen jaar heeft u meer dan 50 kandidaten voorbereid op en ingeschreven voor de Cambridge English-examens.

Onderdelen uit het Goethe programma worden ook gebruikt in het reguliere lesprogramma Duits in leerjaar 3.

WP-Talent cursussen:

Door het hele jaar heen worden er allerlei activiteiten aangeboden waar je je voor kan inschrijven, zoals: Chinees; gitaar bouwen; kickboksen; theaterklas; wp-tv; luchtacrobatiek etc. De cursussen worden verzorgd door medewerkers, ouders en/of andere mensen buiten school en vinden altijd plaats buiten de reguliere schooltijd.

Werkers en medewerkers worden via mail en flyers op de hoogte gesteld als er een vernieuwd aanbod is van WP Talent cursussen.

Via de link WP De Digitale Werkplaats (DWP) kom je op de site om te kijken naar het aanbod en voor inschrijving.
Klik hier om het meest recente aanbod te bekijken.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.