13

Wereldburgerschap

Burgerschapsvorming en werken aan sociale cohesie zijn belangrijke opdrachten voor de school.

In programma's en activiteiten én in onze manier van werken geven we daar vorm aan.

'Wereldburgers' is de titel van een beleidsnotitie en een activiteitenoverzicht, hieronder kun je die downloaden:

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.