13

Opleidingsschool

Al jarenlang heeft de Werkplaats een duidelijke rol in het gezamenlijk opleiden van studenten die ervoor kiezen docent te worden in het voortgezet onderwijs. Het gaat met name om studenten van Archimedes (lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, de HU) en het GST (Graduate school of teaching van de Universiteit Utrecht) met wie wij intensieve contacten hebben opgebouwd. Daarnaast plaatsen we studenten van muziek-, kunst- en sportopleidingen uit de regio.

Binnen de school zien we verschillende “soorten studenten” variërend van eerste jaars van de HU die zich oriënteren of het leraarsberoep wel iets voor hen is en tweede, derde en vierde jaars die kleine groepjes werkers begeleiden en uiteindelijk hun eigen klassen lesgeven.

Studenten van het GST kunnen een onderwijsbevoegdheid halen voor de onderbouw; dit zijn zogenaamde minoren. De Werkplaats heeft ook masterstudenten van het GST die een heel jaar hun opleiding in de bovenbouw Havo en VWO doen.

De samenwerking tussen de Werkplaats en Archimedes en het GST wordt onderhouden en versterkt door telkens nieuwe afspraken te maken rond de opleiding op school.

Een belangrijke rol hierin hebben de werkplekbegeleiders en schoolopleiders van de Werkplaats, de instituutsbegeleiders van HU en de UU en uiteraard de vakmedewerker met wie vooral samengewerkt wordt op vakinhoudelijk gebied. Deze vakmedewerker verzorgt de vakinhoudelijke begeleiding en profiteert van actuele inzichten in het vakgebied en extra ondersteuning bij het werk voor een klas of groep (onderwijs maken, begeleiden van werkers, toetsen maken, nakijken, etc.).

Een relatief nieuw aspect aan die intensieve samenwerking rond de opleiding van masterstudenten is de samenwerking tussen school en universiteit m.b.t. onderzoek. Tussen het GST en vijf scholen uit de regio is afgesproken dat het overkoepelende thema voor de komende jaren is: feedback in het leerproces van leerlingen. De ambitie is niet alleen dat alle deelonderzoeken van studenten onder deze paraplu gebracht worden, maar ook dat er een onderzoeksrelatie tussen school en UU ontstaat, dat onderzoek op dit gebied gebruik maakt van inzichten en ervaringen uit ons onderwijs, dat opbrengsten geschikt zijn of gemaakt worden voor toepassing in ons onderwijs en dat docenten gaan deelnemen in universitair onderzoek.

Daarnaast doet de school mee met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’(BSL) waarbij alle nieuwe medewerkers in de eerste 4 jaren begeleid en gevolgd worden. Daarvoor worden er een aantal keer per jaar begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en worden lessen geobserveerd en nabesproken. Werkers vullen twee keer per jaar vragenlijsten in over startende medewerkers (die in hun eerst tot vierde jaar zitten).

Keurmerk (Academische) Opleidingsschool vernieuwd

 

Donderdag 28 mei 2015 bracht de auditcommissie, die beoordeelt of de Werkplaats in aanmerking kan komen voor weer een nieuwe periode met het Keurmerk Opleidingsschool, een bezoek aan de WP.

Na een ronde van gesprekken met diverse betrokkenen en na bestudering van ons portfolio was hun conclusie dat dat keurmerk meer dan verdiend is.

Zie ook het artikel Keurmerk Academische Opleidingsschool vernieuwd

Klik hier voor Het Keurmerkdocument (1e verlenging)

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.