13

Kwaliteit

Onderwijskwaliteit in cijfers

De kwaliteit van het onderwijs op De Werkplaats blijkt enerzijds uit het onderwijsaanbod en de veelheid aan activiteiten en anderzijds uit de resultaten die daarmee bereikt worden. Een deel van deze resultaten is niet altijd meetbaar en vaak niet in cijfers uit te drukken (zoals: met plezier naar school gaan en de mate van zelfstandigheid die je op school leert, het leren verantwoordelijkheid te dragen, een rol te leren spelen in een gemeenschap als klas, team of school); voor een ander deel geldt dat wel. Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn allerlei meetbare gegevens van De Werkplaats te vinden en te vergelijken met die van andere scholen. Daar is o.a. te vinden dat onze werkers relatief veel opstromen naar een hoger onderwijsniveau, dat zij en hun ouders heel tevreden zijn over de school en dat we prachtige examenresultaten boeken.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.