13

studiekeuzes

In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één jaar wel een aardige indicatie. In 2013 brachten we dit voor het eerst zo in beeld. Opvallende verschillen met toen worden benoemd.

De decanen houden contact met hun oud-werkers, zodat ze later een bijdrage kunnen leveren aan de voorlichting van de huidige werkers. Wie kunnen immers beter studie-informatie geven dan studenten die nog niet zo lang geleden ook werkers op de Werkplaats waren?

Klik hier voor het hele artikel

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.