13

LOB beleid

Loopbaan Orientatie en Loopbaan Begeleiding (LOB) is de verzamelnaam voor een reeks van programma’s en activiteiten. Het doel van al die programma’s en activiteiten is om werkers te begeleiden bij het maken van bewuste keuzes. In de notitie LOB-beleid op de Werkplaats worden de uitgangspunten van ons beleid beschreven en zijn de hoofdlijnen van activiteiten en programma’s per leerjaar gebundeld.


LOB-beleid

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.