13

Gezonde School

In schooljaar 2007/2008 is de Werkplaats gestart met het Gezonde-School-programma. Onder het motto ‘gezond maakt slim’ en vanuit de overtuiging dat gezond gedrag het leren bevordert, is begonnen met een schoolbreed onderzoek naar gezond gedrag gevolgd door diverse onderwijsactiviteiten. Dit programma is – door zijn breedte – uniek in Nederland en trok de aandacht van de ministeries van OC&W en V&M en kreeg een startsubsidie van Agis en stichting Voorzorg.

Dat eerste onderzoek leverde als resultaat op dat onze werkers goed weten wat gezond gedrag is en dat ze zich doorgaans gezonder gedragen dan leeftijdgenoten. Die leeftijdgenoten hebben grote invloed op gedrag en dus is school bij uitstek een plaats om aandacht te besteden aan gezond leven en goed leren.

 

Na evaluaties en positieve ondersteuning van ouders en op grond van het onderzoeksresultaat over de relatie tussen gedrag, leeftijdgenoten en de rol van het onderwijs zetten we het programma voort:

  • jaarlijks terugkerend onderzoek (signaleren en opbrengst van programma meten)
  • in het onderwijs in leerjaar 1 t/m 3 aandacht voor voeding, bewegen, mediawijsheid, ongezonde gedragingen (roken, alcohol, drugs), omgaan met elkaar (‘ik en jij’: zelfbeeld en groepsprocessen) en sociale weerbaarheid; een wekelijks programma dat verzorgd wordt door de mentoren
  • gezond aanbod in de kantine
  • schoolfeesten zonder roken en alcohol
  • samenwerking met instanties als GGD, centrum Maliebaan en Julius Centrum UMCU en andere scholen

Het programma voorziet in training van mentoren op de verschillende onderwerpen, training van oudere werkers (bij het onderdeel roken) om peer-education te verzorgen aan de onderbouwwerkers.

In samenwerking met de deskundige partners wordt de expertise gedeeld met andere scholen, onder meer in een jaarlijks symposium.

Al het ontwikkelde en verzamelde materiaal is aan anderen (scholen, ouders, medewerkers) ter beschikking gesteld via een daartoe ontwikkelde website, link Gezond maakt SlimDe link daarnaar staat hiernaast (in het menu links).

De meeste recente meting (najaar 2015) toonde aan dat het Gezonde School programma een waarneembaar positieve invloed heeft op het (nog meer) gezonde gedrag van de werkers (verslag in de WP-krant, najaar 2016).

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.