13

Aangepaste Schoolboeken

De aangepaste schoolboeken voor werkers met een leesbeperking (visuele handicap of dyslexie) vallen onder de regeling "gratis schoolboeken" en worden door de school vergoed. Het gaat om gesproken boeken, braille boeken en vergrotingen. 

Vergoeding vindt plaats als:

 • een dyslexieverklaring in de school aanwezig is;
 • in de dyslexieverklaring is aangegeven dat de werker het recht heeft op ingesproken teksten;
 • een werker in het bezit is van een (zelf aangeschafte) Daisy speler of een andere afluistervoorziening.

Bestelling en betaling gaat als volgt:

 • werkers/ouders bestellen bij Dedicon (www.dedicon.nl);
 • ouders betalen zelf aan Dedicon;
 • ouders moeten de factuur van Dedicon vóór vrijdag 11 september a.s. bij de school indienen als zij voor vergoeding in aanmerking willen komen:
  Werkplaats Kindergemeenschap VO
  Administratie
  t.a.v. dhr. R. Bolten
  Kees Boekelaan 12
  Postbus 28
  3720 AA Bilthoven
 • in de declaratie wordt de naam en klas van de werker vermeld en het bankrekeningnummer waarop de declaratie betaald moet worden;
 • naast factuur en declaratie wordt ook de bestellijst overlegd. Het gaat hier om het PDF-document dat - als een account bij Dedicon is aangemaakt – in "mijn pagina"
  staat en na bestellling uitgeprint kan worden;
 • na controle van de declaraties wordt het bedrag in oktober 2016 overgemaakt op het betreffende rekeningnummer.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij Mendy van Horssen, zorgcoördinator)
via telefoonnummer school 030-2282841 of via mail school: werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl, t.a.v. Mendy van Horssen.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.