13

Boekenlijst

In de “Bestelinformatie” die door onze leverancier Iddink naar huis zal worden gestuurd, is de procedure van bestellen en leveren beschreven.
De boekenlijst staat dan klaar op www.iddink.nl.

De bestellingen kunnen gedaan worden, zodra zeker is naar welke afdeling en leerjaar de werker bevorderd is, dan wel in welke afdeling en leerjaar het jaar overgedaan moet worden.

Werkers / ouders bestellen zelf de benodigde leermiddelen. De rekening van de “gratis” leermiddelen stuurt Iddink naar de school.

Gratis leermiddelen

Bijna  alle leermiddelen worden door de school betaald. Zij krijgt voor de aanschaf van deze leermiddelen een vergoeding van de overheid. Omdat de ouders er geen geld voor hoeven te betalen wordt wel gesproken van "gratis lesmateriaal". Maar in feite is het natuurlijk niet gratis. De werker krijgt het pakket in bruikleen. Hij/zij moet er zeer zorgvuldig mee omgaan. Als dat gebeurt, is het geheel "gratis".
Een aantal (ondersteunende) leermiddelen blijven voor rekening van de ouders:
woordenboeken, literatuur, atlas, rekenmachine, etui.

Dit jaar (2018) is de inlevering van de boeken van Iddink op vrijdag 13 juli. (Info over tijd en boeken volgt via het team).

inleverdagvrijdag 13 juli tussen 09:00 en 14:30 uur

Borg

Er wordt voor de levering van de leermiddelen in 2017-2018 geen borg gevraagd. Afhankelijk van de ervaringen in dit schooljaar zal besloten worden of dit gecontinueerd kan worden.

Verlies en schade

Er wordt geen borg gevraagd, maar er wordt wel vanuit gegaan dat de werkers zeer zorgvuldig met het in bruikleen gekregen materiaal omgaan. Verlies van en schade aan de in opdracht van de school door Iddink geleverde leermiddelen wordt aan het eind van het schooljaar bij de werkers/ouders in rekening gebracht. Wij raden daarom aan de boeken te kaften en andere maatregelen te nemen om schade en verlies te voorkomen.

Etui beeldende vorming klas 1 t/m 3

Voor het vak beeldende vorming in de onderbouw wordt voor de werkers een etui aangeschaft. Dit etui gaat drie jaar mee. De ouders met een zoon/dochter in de 1e brugklas moeten daarvoor € 15,85 betalen. Inning van deze kosten vindt op ons verzoek door Iddink plaats. Omdat het etui meerdere jaren wordt gebruikt en eigendom wordt, valt dit niet onder het "gratis lesmateriaal".

Extra vakken

Als de school de keuze van een extra vak aan een werker heeft toegestaan, zal zij ook de extra kosten daarvan voor haar rekening nemen. Dit betekent dat de keuze van een extra vak zeer zorgvuldig zal moeten plaats vinden.

Overstap naar een andere klas of afdeling in de loop van het jaar

Werkers die in de loop van het schooljaar van vak, klas en/of afdeling wisselen en daarvoor geheel of gedeeltelijk nieuwe boeken moeten aanschaffen krijgen ook deze boeken door de school vergoed als de teamleider met deze overstap instemt.

Aangepaste schoolboeken voor werkers met een leesbeperking

Aangepaste schoolboeken zijn bijvoorbeeld gesproken boeken (voor de Daisy speler), braille boeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een leesbeperking, zoals een visuele handicap of dyslexie. Ook deze boeken vallen onder de regeling "gratis lesmateriaal". Informatie over de wijze van bestellen is in de algemene brief over de boekenlijst opgenomen. Deze informatie staat ook op de website onder "ouders".

Voor vragen over de boekenlijst kunt u rechtstreeks met Iddink contact opnemen.
We hopen dat met dit bericht alles duidelijk is en dat de bestelling en levering van de boeken voorspoedig verloopt.

Verdere (uitgebreidere) informatie over kosten is te vinden in de WP-wijzer (schoolgids) op blz 46 t/m 49.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.