13

Huiswerkbegeleiding

De klas is vier keer per week open: op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 – 17.00 uur.

Werkers kunnen desgewenst één, twee, drie of vier keer per week de huiswerkklas bezoeken.

 1. De groep bestaat uit maximaal 10 werkers.

 2. Het werk (leer- en maakwerk) wordt in de klas gemaakt, en –indien mogelijk- gecontroleerd en overhoord. Dit wil echter niet zeggen dat altijd al het werk af zal zijn. Soms moet er ook thuis nog iets aan gedaan worden.

 3. Naast het gewone werk wordt extra aandacht besteed aan werkplanning, testen en schriftelijke overhoringen.
  Ook besteden wij aandacht aan het versterken van concentratie, motivatie en zelfvertrouwen van de werkers.

 4. Door middel van cijferlijsten houden de werkers hun begeleiders op de hoogte van hun resultaten.

 5. Bij problemen wordt er met ouders en mentoren contact gezocht.

 6. Ouders /verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de desbetreffende begeleider over de verrichtingen van hun zoon of dochter.

 7. Wanneer het werk af en er tijd over is, wordt deze besteed aan het lezen van boeken en het maken van leesverslagen. De werkers moeten dus altijd hun leesboek bij zich hebben.

 8. Aanmelden van werkers kan per dag, evenals plaatsen (mits er plaats vrij is ). Er is altijd een opzegtermijn van twee weken.

 9. De kosten bedragen per jaar:

  4 keer per week: € 930 (dit is per maand  € 93.00)

  3 keer per week: € 800 (dit is per maand  € 80,00)

  2 keer per week: € 650 (dit is per maand  € 65,00)

  1 keer per week  € 445 (dit is per maand  € 44,50)

 10. Betalingen: per maand vooraf, d.w.z. vóór de aanvang van elke nieuwe maand

Daar wij een wachtlijst hebben is het aan te bevelen uw kind tijdig aan te melden.          

               Voor informatie en aanmeldingen:

               Coördinator Rosine Weenink, tel. 030-2203571.

               e-mailadres : weeninkx@versatel.nl

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.