13

Begeleiding

 

Binnen het onderwijs op de Werkplaats zijn alle vormen van begeleiding gericht op een brede ontplooiing van de werkers: zowel hoofd, hart als handen.

De school heeft een begeleidingsstructuur waarin de betrokkenheid bij zorg voor en begeleiding van de werker op alle gebieden vooral de taak en verantwoordelijkheid van het team is. De begeleidingsvraag van de werker en haalbaarheid van de gewenste begeleiding worden in alle gevallen kritisch onderzocht.

Er zijn ook oudertrainingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin , zoals:  "Omgaan met Pubers" 

Onze deskundigheid en onze mogelijkheden zijn immers niet onbeperkt. Voor het merendeel van de werkers biedt het reguliere onderwijsaanbod voldoende mogelijkheden. Het streven is dat ook extra begeleiding zoveel mogelijk in het domein door de teamleden zelf geboden wordt.

Bij het vorm geven en uitvoeren van de begeleiding wordt het team ondersteund en gecoacht door de teamleider, de teambegeleider, de leden van het BegeleidingsAdviesTeam (schoolpsycholoog, zorgcoördinator) en in sommige gevallen experts van buiten.

Voor verder details lees dan het Schoolondersteuningsprofiel

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.