24

Verlof en Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind alle dagen en alle lessen op school behoort te zijn. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Deze uitzonderingen staan genoemd in de Leerplichtwet.

Aanvraag buitengewoon verlof. 

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de toelichting van het formulier "Aanvraagformulier vakantie en verlof" beschreven.

Klik hier voor dit aanvraagformulier.

Regionale afspraken over luxe verzuim. 

Wanneer ouders /verzorgers hun kind(eren) buiten de vastgestelde schoolvakanties zonder toestemming van de directeur van de school meenemen op vakantie of een dagje uit gaan, spreekt men van luxe verzuim.

Hieronder kunt het regionale protocol downloaden. In dit document vindt u ook de "Richtlijnen Verlof"

 

Klik hier: Protocol_luxe_verzuim_VO

Klik hier: Aanvraagformulier

Folder over verlof en leerplicht. 

Hieronder kunt U een folder downloaden over verlof en leerplicht. 

Leerplicht_Folder_Uzo

Voor informatie over verzuim:

Verzuimkaart

Vragen?

Zijn er na het lezen van deze afspraken en/of toelichting nog vragen?

Ouders/verzorgers kunnen zich dan wenden tot de teamleider of tot de leerplichtambtenaar van hun woongemeente.
voor De Bilt:  mevr. J. van Ramselaar (ma-do-vrij), telnr. 030-2289154 
                    mevr. T. Faas (di-woe ochtend-do-vrij), telnr. 030-2289582
voor Utrecht: mevr. W. Maarsingh (ma-di-do-vrij ochtend), telnr. 030-2862630.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.