24

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bevordert de relatie tussen school en ouders.

Taak:

 1. Bevorderen van belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school, door onder meer:
  a. het organiseren van contactouderbijeenkomsten (COB’s);
  b. het organiseren van twee thema-avonden over een actueel onderwerp.
 2. Behartigen van de collectieve belangen van (een (specifiek) deel van de) ouders.
 3. Toezien op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
 4. Meedenken met en adviseren van de schoolleiding, bijvoorbeeld over het schoolplan, kwaliteitsbeleid en tevredenheidsonderzoek.
 5. Geven van informatie die speciaal voor ouders van belang is. Bijvoorbeeld op de open dag, op de thema-avonden, via de website van de school of via de WP-Wijzer.
 6. Voeling houden met de ouders over wat er leeft op De Werkplaats.

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op de WP en zijn openbaar.
Dit seizoen zijn de vergaderingen op:

 • woensdag 20 september 2017
 • woensdag 15 november 2017
 • woensdag 31 januari 2018
 • woensdag 21 maart 2018
 • woensdag 30 mei 2018

De schoolleiding is tijdens de vergaderingen vertegenwoordigd.

Er wordt een kort verslag van de bijeenkomst gemaakt op de website gezet: de nieuwsflits. De notulen van de vergadering zijn niet openbaar.

De ouderraad organiseert in samenwerking met de school twee keer per jaar een thema avond (dit seizoen in week 45 en week 19). Er wordt een kort verslag van de avonden op de website gezet.

De ouderraad kan worden bereikt via wpouderraad@gmail.com.

De leden van de Ouderraad schooljaar 2017/2018 zijn:

Arjan Burgers

 • in de ouderraad sinds 2017
 • lid werkgroep Financiën
 • vader van twee kinderen op de WP in team 1 en 6

Jurriaan Cals

 • in de ouderraad sinds 2014
 • voorzitter
 • lid werkgroep Thema-avonden
 • vader van twee kinderen op de WP in team 5 en 7

Sander Dorgelo

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid werkgroep Financiën en Thema-avonden
 • vader van drie kinderen op de WP, twee in team 5 en 7
  en één in groep 8 van het BO

Han Kuiper

 • in de ouderraad sinds 2014
 • lid van de MR en van de GMR namens de ouderraad
 • vader van nog maar één kind op de WP in team 5

Anouk Mansfeld

 • in de ouderraad sinds 2016
 • secretaris
 • lid werkgroep Thema-avonden
 • moeder van twee kinderen op de WP in team 5 en 6

Ines Oomen

 • in de ouderraad sinds 2015
 • penningmeester
 • lid werkgroep Financiën
 • moeder van één kind op de WP in team 7

Ilse Puls

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid van de MR namens de ouderraad
 • moeder van twee kinderen op de WP in team 3 en 6

Hanno van der Steen

 • in de ouderraad sinds 2017
 • vader van twee kinderen op de WP in team 4 en 6

Wendy van der Steen

 • in de ouderraad sinds 2014
 • secretaris
 • moeder van nog maar één kind op de WP in team 7

Patricia Wijntuin

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid werkgroep Thema-avonden
 • moeder van twee kinderen op de WP in team 3 en 5

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.