26

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bevordert de relatie tussen school en ouders.

Taak:

 1. Belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Door o.a.
  a. organiseren van contact contactouderbijeenkomsten (COB)
  b. organiseren van twee thema-avonden over een actueel onderwerp. 
 2. Behartigen van de collectieve belangen van (een (specifiek) deel) ouders.
 3. Toezien op besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 4. Meedenken/adviseren van de SL, bijvoorbeeld over het schoolplan, kwaliteitsbeleid, tevredenheidsonderzoek
 5. Informatie geven die speciaal voor ouders van belang is.
  Bijvoorbeeld op de open dag, op de thema-avond, of via de website van de school of via de WP-Wijzer.
 6. Voeling houden met de ouders over wat er leeft op De Werkplaats .

De ouderraad vergadert ± 6 keer per jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op de WP en zijn openbaar.
Dit seizoen zijn de vergaderingen op:

 • woensdag 20 september 2017
 • dinsdag 14 november 2017
 • woensdag 31 januari 2018
 • woensdag 21 maart 2018
 • woensdag 30 mei 2018

Van de schoolleiding zijn bij de vergaderingen een paar mensen (o.a. Jeroen Croes) aanwezig.

Er wordt een korte verslag van de bijeenkomst gemaakt op de website gezet: de nieuwsflits. De notulen van de vergadering zijn verder niet openbaar beschikbaar.

De ouderraad organiseert in samenwerking met de school twee keer per jaar een thema avond (dit seizoen in week 45 en week 19). Er wordt een kort verslag van de thema avonden op de website gezet.

De ouderraad kan worden bereikt via email van Jurriaan Cals: jurriaancals@managenet.nl

De leden van de Ouderraad schooljaar 2017/2018 zijn:

Arjan Burgers

 • in de ouderraad sinds 2017
 • lid werkgroep .......
 • vader van twee kinderen op de WP.

Jurriaan Cals

 • in de ouderraad sinds 2014
 • voorzitter
 • lid werkgroep 'Thema-avonden' en 'Onderwijskwaliteit'
 • vader van twee kinderen op de WP.

Sander Dorgelo

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid werkgroep 'Thema-avonden' en 'Onderwijskwaliteit'
 • vader van twee kinderen op de WP.

Han Kuiper

 • in de ouderraad sinds 2014
 • secretaris
 • lid werkgroep 'OR Nieuwsflits' en werkgroep 'Communicatie'
 • vader van één kind op de WP.

Anouk Mansfeld

 • in de ouderraad sinds sept. 2016
 • lid werkgroep ntb
 • moeder van twee kinderen op de WP.

Ines Oomen

 • in de ouderraad sinds 2015
 • penningmeester
 • lid werkgroep 'Financiën'
 • lid van de MR namens de ouderraad
 • moeder van één kind op de WP.

Ilse Puls

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid werkgroep 'Zorg & Begeleiding'
 • moeder van twee kinderen op de WP.

Hanno van der Steen

 • in de ouderraad sinds 2017
 • lid werkgroep .........
 • vader van twee kinderen op de WP.

Wendy van der Steen

 • in de ouderraad sinds 2014
 • secretaris
 • lid werkgroep 'OR Nieuwsflits', 'Communicatie' en 'Onderwijskwaliteit'
 • moeder van één kind op de WP.

Patricia Wijntuin

 • in de ouderraad sinds 2015
 • lid werkgroep 'Thema-avonden'
 • moeder van één kind op de WP.

Werkgroepen OR :

 • Financiën: Ines;
 • COB-verslagen: Patricia;
 • Thema-avonden: Jurriaan, Patricia en Sander;
 • Communicatie: Han en Wendy;
 • Onderwijskwaliteit: Jurriaan, Sander en Wendy;
 • Zorg en Begeleiding: Ilse;
 • Vertegenwoordiging MR: Ines en Han;
 • Restaurantkeuze: Patricia en Jurriaan

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.