24

Informatie 2e Ouder

Wanneer ouders gescheiden zijn, kan de “2e ouder” (de ouder waar de werker niet zijn officiële woonadres heeft) per mail de informatie van de school ontvangen die ook de "1e ouder” per mail ontvangt, bijv.:

  • Uitnodiging voor ouderavonden
  • Uitnodiging voor thema-ouderavonden (georganiseerd door de ouderraad)
  • Nieuwsbrieven van de teams
  • Informatie over buitenlandse reizen

Ook de Werkplaatskrant kant aan de 2e ouder worden opgestuurd. De Werkplaatskranten zijn ook in te zien op de website.

Uitnodigingen voor ouderavonden?

Deze kan een "2e ouder"ook ontvangen, doe een verzoek per mail. 

De 2e ouder kan de administratie per mail hierom verzoeken:
werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl

Rapporten e.d. worden niet aan de 2e ouder toegezonden, dan wel voor deze ouder aan de werker meegegeven. Daarvan wordt één exemplaar verschaft. We gaan ervan uit dat de ouders deze informatie aan elkaar doorgeven. De WP-wijzers zijn voor alle ouders in te zien op de website.

Wanneer er juridische belemmeringen zijn om de 2e ouder de betreffende informatie per mail toe te zenden, dan zal dit niet gebeuren. In dit soort uitzonderlijke - gevallen gaan we ervan uit dat de 1e ouder dit bij de betreffende teamleider meldt. Er zal dan veelal gevraagd worden om een schriftelijke bevestiging van het verzoek en om een kopie van de gerechtelijke uitspraak.

Het gaat bij deze regeling nadrukkelijk niet om ouders die bij elkaar wonen en allebei de mail van de school willen ontvangen. We gaan ervan uit dat de ouders deze informatie zelf aan elkaar doormailen. Het zou voor de school een extra administratieve last betekenen als zij dit zou doen en het risico op reactie van en correspondentie met beide ouders/mailadressen. Voor de school loopt de correspondentie in principe met één mailadres.

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.