23

Ziek Melden

Afwezig

Absent?

Bel: 030-2282841

tussen 8.00 en 9.00 uur

Als een werker ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken, moet daarvan telefonisch mededeling gedaan worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Wanneer de afwezigheid langer dan een dag duurt, moet bij terugkeer een blauwe absentiekaart aan de teamleider gegeven worden. Aan het begin van het jaar krijgen alle werkers twee blauwe absentiekaarten mee.

 

 

 

Later of eerder weg

tandarts? ortho?

Als een werker later op school komt of eerder van school moet vertrekken vanwege bezoek aan tandarts, orthodontist, huisarts, ziekenhuis, of anderszins, dan moet door de ouder/verzorger ook hiervan van tevoren een telefonisch of schriftelijk bericht aan de school gegeven worden. Wij verzoeken u om op de absentiekaart altijd te vermelden: voor- en achternaam van de werker, klas, datum en tijd van afwezigheid, uw eigen naam en uw handtekening. Schriftelijke afmeldingen persoonlijk of in het postvakje bij de Teamleider (laten) inleveren.

Ziek naar huis

Werkers die onder schooltijd om bijzondere redenen naar huis willen, melden zich bij hun teamleider, of bij de Teamleider van de dag. Deze geeft de werker een groene afmeldingskaart mee die - na ondertekening door de ouders/verzorgers - de volgende dag weer bij de Teamleider ingeleverd moet worden. Wanneer de desbetreffende werker de volgende dag nog afwezig is, wordt de ouders verzocht de school te bellen tussen 8.00 en 9.00 uur. Dat geldt ook na het weekend als een werker nog ziek is.

Na verwerking van alle gegevens (verwerken gegevens aanwezigheidsregistratie, absentiemelding door medewerkers, absentiemelding door ouders) volgt er een overzicht van onwettig verzuim van de werker. Hierbij gaan wij op school ervan uit dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen door aan de school tijdig over verzuimde lessen van hun kind te berichten.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.