24

Oude bewoners WP

De Scho(o)leksters

De familie Scholekster loopt op het moment dat ik dit schrijf voor mijn raam langs. Toch steeds weer bijzonder dat deze vogels zonder dat wij er iets aan hebben hoeven te doen van de oude school naar de nieuwe school zijn verhuisd en ieder jaar hun jongen aan ons komen tonen.

Jos Heuer

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.