12

De WP in "Op weg naar Energieneutraal"

Mede geïnspireerd door Kees Boeke’s opvattingen over de plaats van de mens in het heelal en wat dit betekent voor onze omgang met de planeet en met elkaar is De Werkplaats één van de medeondertekenaars van het Bilts Energieakkoord: het streven om in de Gemeente De Bilt in 2030 energieneutraal te zijn. Dit komt neer op: evenveel energie opwekken als verbruiken. Dit zou dan ook voor De Werkplaats gaan gelden. Door te ondertekenen hebben we beloofd hier onze bijdrage aan te leveren.

 

Zie hier een artikel in 'de Vierklank' over een nieuw programma op 'RTV De Bilt': "Op weg naar Energieneutraal".

In het kader van De Bilt Energie Neutraal maakt BENG (Bilt Energie Neutraal Gemeenschap) daarvoor korte filmpjes met voorbeeldprojecten in de gemeente. Wij zijn hiervoor als pilot uitgekozen. Er is een korte promotiefilmpje gemaakt en een iets langere film met een interview met Jos Heuer over de stappen die wij de afgelopen jaren gezet hebben en die we nog gaan zetten. De twee fimpjes zijn op de site te vinden. Hierbij de rechtstreekse links:

Introductiefilmpje over de WP
Interview Jos Heuer

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.