23

ANBI

Informatie over de Werkplaats Kindergemeenschap als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Werkplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (voortaan: ANBI). Dit betekent o.a. dat giften aan De Werkplaats van de belasting afgetrokken mogen worden. In de praktijk heeft het voor ons nog weinig betekenis. De aanvraag is een paar jaar geleden gedaan voor het geval iemand een schenking zou willen doen. Instellingen met een ANBI-status zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht hun jaarverslag op de website te publiceren. Op deze website staat het meest recente jaarverslag van de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap met de gegevens die De Werkplaats als ANBI openbaar moet maken. De volgende gegevens ontbreken daarbij nog:

  • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN):
    30.18.635;
  • het beloningsbeleid.
    In het jaarverslag is de beloning van de directieleden vermeld en de onkostenvergoeding van de leden van het toezichthoudend bestuur.
    In het jaarverslag is niet expliciet vermeld dat de cao Primair Onderwijs en de cao Voortgezet Onderwijs de basis vormen voor het beloningsbeleid in respectievelijk Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van De Werkplaats. Dit geldt zowel voor de leden van directie, schoolleiding als voor de lesgevende medewerkers en het onderwijsondersteunend personeel.


Namens de directie,

Jos Heuer

Directeur bedrijfsvoering

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.