12

Finale verkiezing VN-jongerenvertegenwoordiger

Onze oud-werker Aileen van Leeuwen heeft de finale bereikt voor de verkiezing van VN-jongerenvertegenwoordiger. In de komende weken zal zij campagne gaan voeren om stemmen te winnen onder jongeren.

Aileen heeft onder meer door haar stage bij VluchtelingenWerk affiniteit met het thema vluchtelingen. “Ik hoor veel verhalen van vluchtelingen tijdens mijn stage. Ik zou me er graag hard voor willen maken dat Nederlandse jongeren vluchtelingen beter begrijpen en andersom. Ik denk dat begrip en wederzijds respect alleen maar bewerkstelligd kan worden als er meer contact is tussen deze twee groepen”, aldus Aileen.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.