13

WP en HNL in "Neighbours"

 

Op vrijdagavond 9 september 2016 speelde in het van Boetzelaerpark bij de Kunstmarkt De Bilt de band de ‘Neighbours’ met medewerkers van Het Nieuwe Lyceum en De Werkplaats. Via Ingmar de Jong is deze combinatie tot stand gekomen en naast Ingmar speelden ook Peter Schreuder en Ton Wilschut mee. Het was een mooi optreden met veel belangstelling. Er waren ook veel medewerkers BO en VO.

Dit optreden is hopelijk een aanzet tot meer muzikale samenwerking tussen de leerlingen van beide scholen en misschien ook wel het ONS en het Groenhorst College. Gedacht wordt aan een scholenfestival.

Zie ook bijgaande krantenartikel:

 en een aantal foto's van dit optreden:

Neighbours
 
 
 
 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.