12

Monique Jansen

In het decembernummer van het 'Onderwijsblad' van de AOB werd ditmaal een artikel opgenomen over Monique Jansen:

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.