22

Voornamen

Vanaf het begin had Kees Boeke gezegd: 'Ik wil geen directeur zijn, geen meester. Het is onze gemeenschap en wij bouwen deze samen op. Wij zullen elkaar allen gewoon bij de voornaam noemen.'
Kinderen, die hem voor het eerst 'Kees' hoorden noemen en andere medewerkers ook bij hun voornaam hoorden aanspreken, vonden dit in het begin raar en moeilijk. Maar na een paar dagen vonden ze het heel gewoon.

Anno nu:

Op de Werkplaats tutoyeren we elkaar nog steeds; Kinderen, ouders, medewerkers.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.