22

Prins Iwan

Soms vond Kees Boeke het leven op de Werkplaats wat te eentonig. Dan liet hij de bel luiden. Iedereen spoedde zich naar de Grote Zaal. Daar werd een geheimzinnige boodschap van Prins Iwan voorgelezen. 

Prins Iwan was een sprookjesfiguur die altijd zorgde voor iets leuks en spannends. Een oud-werker vertelde:  'Op een morgen kwam Kees Boeke ons lokaal binnen. Het had gesneeuwd. Hij wilde voor de hele school een sneeuwtocht uitzetten. Wij moesten hem helpen. Ik mocht bij Kees achter op de fiets naar het dorp. Daar kocht hij twee grote blikken kerstkransjes. Ondertussen knipten mijn groepsgenoten gekleurde touwtjes. Hiermee zetten we een tocht uit, die uitkwam bij dennenboompjes. in die boompjes hingen we de kransjes. Toen liet Kes bellen. Iedereen stroomde samen. 

En zo, midden op een gewone werkdag, liep de hele school leeg. Onverwachts een heerlijke sneeuwwandeling dankzij Prins Iwan. 
Het was juist dat onverwachte, dat ons het heerlijke gevoel gaf van : Er kan van alles gebeuren op de Werkplaats'.

Anno nu:  

Ter gelegenheid van de opening van de Ronding in 2014 kwam Prins Iwan nog eens langs. Hij maakte de naam bekend van deze nieuwbouw van de basisschool. 
Verwonderen doen we onze werkers met grote regelmaat, zonder Prins Iwan.

 

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.