24

De Bespreking

Kees Boeke vond het heel belangrijk dat iedereen kon meepraten over hoe het op school moest gaan. Ieder week kwamen allen bij elkaar om te praten over de afgelopen week. Er werden plannen gemaakt voor de nieuwe week. De taken werden verdeeld. Er werd ook gekeken of je je taak goed had uitgevoerd. Stel je eens voor dat jij die week de taak had de wc's schoon te maken. Je vond het een vies werkje en had het niet goed gedaan. Dan kreeg je die taak de volgende week weer. Net zo lang tot je het goed had gedaan.

Anno nu:

De besprekingskring en de werkersraad zijn op de basisschool nog steeds een belangrijke gewoonte. De wc's worden niet meer door de werkers schoongemaakt. We spreken wel over het met elkaar zorgdragen voor elkaar en de omgeving. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.