12

Kees en Betty

 Betty en Kees Boeke

Het artikel in bijgaande link geeft een goed en afgewogen beeld van het leven van Kees en Betty Boeke en De Werkplaats, van het begin in 1926 tot het afscheid van Kees Boeke van De Werkplaats en zijn laatste levensjaren. Na het verschijnen van dit artikel is in 2012  het boek van Fiona Joseph over Betty Boeke - Cadbury verschenen “Beatrice, The Cadbury Heiress  Who Gave Away Her Fortune” en begin 2013 de biografie van  Daniela Hooghiemstra over Kees Boeke  “De geest in dit huis is liefderijk”.  

Prinses Beatrix 
vertrok in 1951 
van de WP

Over het boek van Fiona Joseph is een artikel verschenen in de Werkplaatskrant van  november 2012. Het boek van Daniela Hooghiemstra is uitgebreid aan de orde geweest in de Werkplaatskrant van maart 2013.  In beide boeken en artikelen komt ook het leven van Kees en Betty voor de Werkplaatstijd aan de orde. De biografie van Kees Boeke  geeft op sommige terreinen nieuwe inzichten t.o.v. bijgaand artikel. Vermeldenswaard is in ieder geval het vertrek van de prinsesjes van De Werkplaats in 1951. Dat was niet zozeer geïnitieerd door Prins Bernard. Juliana heeft zelf de beslissing genomen dat op dat moment de Werkplaats voor haar drie dochters niet meer de juiste school was. 

'Wij in het heelal

het heelal in ons' 

 

In  het artikel komt het belangwekkende boek “Wij in het heelal, een heelal in ons”, dat Kees Boeke na zijn vertrek van De Werkplaats heeft gemaakt, niet  aan de orde. Dit boek is in  1957 in de Verenigde Staten verschenen onder de titel ‘Cosmic View , the Universe in 40 jumps‘ en in  1959 in Nederland kwam de Nederlandse versie uit. De film “Powers of Ten” van het beroemde Amerikaanse echtpaar Eames is op  het boek gebaseerd. Deze film heeft wereldwijd grote invloed gehad op wetenschappers, architecten en kunstenaars. Hoogleraar Vincent Icke noemt de film “De nachtwacht van de natuurkunde”.  Jaarlijks wordt wereldwijd op 10/10 de ‘Powers of Ten’ gevierd. Het idee en dus het boek van Kees Boeke is ruim 55 jaar na dato nog steeds actueel. Zo is het principe van het in- en uitzoomen de basis van Google  Earth. Het boek  kan als de afronding en synthese van het werk van Kees Boeke  gezien worden. Ook in dit boek staat de wereldwijde saamhorigheid centraal: door een kosmische blik kan deze bevorderd worden. 

De Werkplaats staat nog steeds voor een ruime blik op de wereld en voor duurzaam onderwijs.

In  2011 is  door De Werkplaats de heruitgave  verzorgd in het kader van haar 85-jarig bestaan. De Werkplaats staat nog steeds voor een ruime blik op de wereld en voor duurzaam onderwijs. Ook vanuit die inspiratie is besloten tot de heruitgave. Robbert Dijkgraaf  - toen nog voorzitter van de Koninklijke Academie van Wetenschappen -  heeft het naschrift van het boek verzorgd. 

Nouchka van Brakel heeft in 2012 een filmische impressie over het boek gemaakt  en in de Werkplaatskranten van maart en juni 2012  staan verschillende artikelen over het boek en de heruitgave.

Eind  2014 is het boek “Bevlogen en belast” van Paulien Bom  verschenen. Daarin is een interview met Candia Boeke  over haar jeugd opgenomen. In de Werkplaatskrant van maart 2015 zal hier aandacht aan besteed worden.  

Wij vinden dat wij nog steeds een bijzondere school zijn, waarin steeds opnieuw gevoed door de oude idealen van Kees en Betty Boeke vorm gegeven wordt aan het onderwijs.

Tot slot : in het artikel van Welgraven  wordt twee keer  genoemd dat De Werkplaats vanaf de 50-er jaren een “vrij  gewone school” geworden is. Ook in de aflevering van Andere Tijden ‘De school van Beatrix’ komt dit beeld naar voren.  Wij vinden dat wij nog steeds een bijzondere school zijn, waarin steeds opnieuw gevoed door de oude idealen van Kees en Betty Boeke vorm gegeven wordt aan het onderwijs. Op  deze website zijn op talloze plaatsen de voorbeelden daarvan te zien. Maar oordeelt u zelf maar!

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.