12

Gebouwen

De Werkplaats en haar schoolgebouwen

(opname juli 2015)

De schoolgebouwen zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs op De Werkplaats van grote betekenis (geweest). Zij zijn ontstaan vanuit een duidelijke visie op onderwijs en huisvesting. Ook hierbij is een traditie opgebouwd. Nadat Kees Boeke zijn eerste schooltje begonnen was in de eigen huiskamer en daarna in huiskamers van vrienden, is het eerste echte onderwijsgebouw dat in 1929 in gebruik genomen is, door architect Röntgen ontworpen op basis van de visie die Kees Boeke daarover in zijn boek Kindergemeenschap heeft beschreven. Het heeft een halfronde vorm met veel glas en lage ramen en een open uitstraling. Dit gebouw staat aan de Frans Halslaan, hoek  Hobbemalaan. Dit gebouw is tot 1974 eigendom van De Werkplaats geweest.  

In 1951 is de uitbreiding aan de Kees Boekelaan in gebruik genomen: het U-gebouw en het Kleutergebouw. Beide gebouwen zijn ontworpen door architect Staal. Het Kleutergebouw kon hij geheel vorm geven naar de wensen van de Werkplaats. Het kreeg ook weer een halfronde vorm en veel ramen. Bij het U-gebouw moest hij uitgaan van de vorm die er al was. Het was door de Duitsers in de oorlog neergezet als een voormalig communicatiecentrum. Het gebouw is bijna helemaal opnieuw opgebouwd, met een bijzondere Grote Zaal waar de traditie van grote muziekuitvoeringen voortgezet kon worden. In het kader van de nieuwbouw van het Voortgezet Onderwijs in 2006 is dit gebouw, dat niet meer aan de onderwijsbehoeften voldeed gesloopt. 

In 1957 is voor het Basisonderwijs de uitbreiding met ‘De 'Zaagtand' gerealiseerd. Deze is nog steeds in gebruik en in 2014 geheel gerenoveerd. Op de plaats van het semi-permanente HBC-gebouw, dat in 1966 als uitbreiding is neergezet, is in 2014 het nieuwe gebouw van het Basisonderwijs ‘De Ronding’ gekomen. Dit is ontworpen door architectenbureau Teeuwisse en Willems en gebaseerd op een vernieuwde onderwijsvisie.

In 1968 had het Voortgezet Onderwijs een nieuw gebouw gekregen dat ook weer een zeer open uitstraling had, maar in de basis een lokalenschool was, met als bijzonderheid voor die tijd: een grote bibliotheek en de zogenaamde ‘vrijwerkruimtes’. Het was ontworpen door architect Postel. Dit gebouw is in 2006 gesloopt om plaats te maken voor de huidige nieuwbouw. In de film ‘Portret van een gebouw’ is mooi weergegeven wat dit gebouw voor haar ‘bewoners’ betekend heeft. 

De nieuwbouw van het VO is ontworpen door Snelder Compagnons en kent geen lokalen meer, maar grotere leerruimtes waar de instructielokalen deel van uit maken. Het gebouw heeft ook weer een Grote Zaal. 

De Werkplaats heeft door de jaren heen zeer karakteristieke onderwijsgebouwen gehad. Dat geldt ook voor de huidige gebouwen. 

Het Kleutergebouw en het Zaagtandgebouw zijn een gemeentelijk monument.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.