12

Verlof en leerplicht

Zoekt u de vakantiedata van dit schooljaar, klik dan hier. 

Het is, in speciale gevallen, mogelijk om verlof aan te vragen.
Voor het verlenen van verlof zijn wij gehouden aan de leerplichtwet. De regels die hiervoor gelden zijn te vinden in deze brochure.

Voor het aanvragen van verlof kunt u dit formulier downloaden en bij de administratie inleveren. U ontvangt dit formulier, met ondertekening van de directie, via de medewerker terug.

Mocht het verlof niet door ons verleend kunnen worden dan nemen wij daarover contact met u op.

 

 

 

 

Een bericht van 11 april 2017 over de procedure:

 

Vanwege het  aantal verlofaanvragen informeren u nog eens over de regelgeving betreffende het verlenen van verlof. 

Vanaf 1 april jongst-leden is de controle op het verzuim veranderd. Dit betekent dat wij nog meer dan voorheen het verzuim van onze werkers zullen moeten verantwoorden en wij worden bevraagd over het nakomen van de leerplichtwet. 

Veelvuldig ziekteverzuim en zogenaamd 'luxe-verzuim' (rondom de vakanties) zijn geregistreerd en daarover wordt de school bevraagd op het toepassen van de wet- en regelgeving. (Eerder publiceerden wij al deze poster en op onze site staat de regelgeving en het aanvraagformulier hier gepubliceerd).

Is er voor u een reden voor het aanvragen van extra verlof voor uw kind(eren) wilt u dan als volgt handelen?

- Bij het verlof voor maximaal een aantal uur kunt u rechtstreeks bij de medewerker terecht. (met een mondelinge toelichting)

- Voor verlof van meer dan een ochtend of middag dient u het verlofformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat. U kunt op dat formulier een toelichting geven, desgewenst is het mogelijk om dit formulier even mondeling bij mij (Jeroen) toe te lichten. Ik zal de aanvraag moeten afwegen en uiteindelijk de toestemming wel of niet verlenen. 

- Indien uw kind, door bijvoorbeeld gezondheidsredenen, structureel afwezig zal zijn (bijvoorbeeld wekelijks een of meerdere uren), treedt dan in overleg met de groepsmedewerker en/of de intern begeleider van de school. 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij over deze aanvragen in goed overleg met u kunnen zijn binnen de regelgeving waartoe wij ons dienen te houden. 

Onze leerplichtambtenaren zien overigens extra toe op het luxe verzuim rondom de schoolvakanties. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.