12

Ouderbijdrage

Verreweg het grootste deel van de uitgaven voor personele en materiële zaken wordt door de overheid betaald. Een aantal zaken komt voor eigen rekening. Het zijn zaken die te maken hebben met de manier waarop we onderwijs geven. Op het basisonderwijs zijn dit de kosten voor:

  • De kinderboerderij.
  • De vakleerkrachten voor muziek, dans en extra gymnastiek.

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn dit de kosten voor: 

  • Extra onderwijsactiviteiten aanvullend op het reguliere aanbod: van kooklessen en extra begeleiding tot het Gezonde School project en excursies.
  • Naschoolse activiteiten in het kader van WP-Talent: van open podia, musicals en dansvoorstellingen tot siëstasport en cursussen Robotica.
  • Extra aanbod: van schoolfoto’s en WP-krant tot de kosten van lockers, verzekeringen, testpapier of bijvoorbeeld de rozen en het jaarboek bij de diploma-uitreiking.
  • Bijzondere voorzieningen: van Grote Zaal tot onze eigen (sport)velden en ecologische tuin.

Deze zaken worden betaald vanuit de ouderbijdragen. Het uitgangspunt voor de ouderbijdrage is heffing naar draagkracht. Als basis geldt het gezamenlijk inkomen van de ouders.

Hieronder is een aantal documenten te downloaden over de ouderbijdrage:

 

 

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.