12

Maandinfo

De maandinfo verschijnt hier iedere laatste vrijdag van de maand. 

Sinds januari 2015 verschijnt hier de maandinfo; een nieuwsbrief met de regelzaken voor de komende maand, per kleurgroep geordend. 

Je kunt in deze maandinfo dus vooruit (en terug) lezen wanneer er bijvoorbeeld bijzondere activiteiten zijn zoals het weekslot of een presentatie. Ook vermelden we wanneer er spullen mee moeten worden genomen. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.