12

Kleurgroep 5/6

Vanaf groep 5 zitten de werkers en medewerkers in één grote werkruimte: De Ronding. 

Werkers beginnen hun dag in hun eigen gezinsgroep, met de groepsbespreking. Vaklessen en instructie vinden op vaste tijden plaats. Een werker heeft niet één groepsmedewerker op een dag, maar krijgt ook instructie en ondersteuning van andere medewerkers. Dit uit zich in kwalitatief betere instructies en nog meer zicht op de ontwikkelingen van de individuele werker. De werker krijgt elke week een rooster met zijn activiteiten. Uiteraard is ook hier nog begeleiding bij het buitenspelen, omdat het zicht geeft op samenwerking en relaties tussen werkers.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.