12

Kleurgroep 1/2

 

 

Bij de kleuters vindt het onderwijs vooral in de kleurgroep plaats, in het klaslokaal.

Spelenderwijs prikkelen we de leergierigheid, de taal-en rekenvaardigheid, de expressie en de creativiteit van het kind. We hebben een groot kleuterspeelterrein en, omdat leren doorgaat tijdens het spelen, veel tijd om buiten te spelen. 
Op de lange dagen hebben de kleuters tussen de middag siesta. De kinderen kunnen dan op bedjes ontspannen: soms slapen ze, soms zijn ze gewoon even stil. Iedere klas heeft zijn persoonlijke sfeer maar binnen de kleurgroep is ook veel gezamenlijkheid. De kleutergroepen werken met een gezamenlijk thema en er wordt veel samen buiten gespeeld. Het buiten spelen wordt door de medewerkers begeleid. Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt er in de kring gevraagd wie met wie en waar wil gaan spelen. Na het spelen wordt er vervolgens besproken hoe het ging en hoe het eventueel beter had gekund.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.