12

Informatieochtenden

Aanstaande informatieochtenden

22
jun
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats )
Van 9:00 - 10:45 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
22-6-2017 9:00
22-6-2017 10:45
 
21
sep
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats )
Van 9:00 - 10:45 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
21-9-2017 9:00
21-9-2017 10:45
 
9
nov
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats  
Van 9:00 - 10:45 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
9-11-2017 10:00
9-11-2017 11:45
 
7
dec
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
7-12-2017 10:00
7-12-2017 12:00
 
8
feb
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
8-2-2018 10:00
8-2-2018
8-2-2018 12:00
 
22
mrt
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
22-3-2018 10:00
22-3-2018 12:00
 
19
apr
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats 
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
19-4-2018 10:00
19-4-2018 12:00
 
17
mei
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats 
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
17-5-2018 10:00
17-5-2018 12:00
 
21
jun
Informatieochtend Basisschool de Werkplaats 
Van 9:00 - 11:00 uur. Aansluitend informatie van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. 
Add Event
21-6-2018 10:00
21-6-2018 12:00
 

 

Procedure voor aanmelding voor de onderbouw (kleutergroep)

  • Informatieochtend

Wij organiseren een aantal keer per jaar informatieochtenden voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze informatieochtend geven wij informatie over ons onderwijs en krijgt u een rondleiding over ons terrein en in het schoolgebouw. Deze ochtenden zijn van 9 uur tot 11 uur. Aansluitend is er een mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het kindercentrum.

Opgeven kan door een mail te sturen naar werkplaatsbo@wpkeesboeke.nl, of door te bellen met het secretariaat op 030-2282842.

Graag uw telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. (de ochtenden zijn alleen voor volwassenen)
Hierbij graag ook de naam en geboortedatum van uw kind(eren) vermelden.

  • Aanmelding onderbouw

Voor de basisschool kunt u uw kind aanmelden vanaf zijn of haar geboorte. U kunt uw kind inschrijven door het invullen van een inschrijfformulier dat hier te downloaden is. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar het volgende adres:

Basisschool Werkplaats Kindergemeenschap 
Kees Boekelaan 10
3723BA Bilthoven

Wij verwachten van alle toekomstige ouders dat zij een van onze informatieochtenden hebben bijgewoond voordat hun kind vier jaar is geworden. 

  • Wachtlijsten voor de onderbouw (kleuters)

Onze school staat in grote belangstelling van ouders. Hierdoor zijn er helaas wachtlijsten ontstaan. Wilt u zeker zijn van een plek voor uw kind bij ons op school dan adviseren wij u om uw kind reeds op jonge leeftijd in te schrijven. 

Per leerjaar hebben we plaats voor een maximum aantal kinderen. De kinderen die worden aangemeld nadat dit maximum is bereikt komen op een wachtlijst. Indien er tussentijds plaats ontstaat nemen wij contact op met de eerste van de wachtlijst. 
Uiterlijk 31 maart voorafgaande aan het nieuwe schooljaar kunnen wij de ouders van de wachtlijst meer inzicht geven over de kans van plaatsing in het volgende schooljaar.

Voorrangsbeleid (groepen 1/2)

  1. Broertjes en zusjes van onze huidige schoolgaande werkers (leerlingen).
  2. Kinderen van het Kindercentrum op ons eigen terrein.

Procedure voor aanmelding voor de groepen 3 t/m 8 

Voor deze groepen hebben wij het maximum aantal kinderen per groep bereikt. Dit betekent dat wij hiervoor wachtlijsten hanteren. Alleen bij verhuizing of uitstroom van onze eigen werkers (leerlingen) zal er ruimte ontstaan voor nieuwe kinderen in de groepen. Eind mei wordt er contact opgenomen met de ouders van kinderen waarvoor plek is ontstaan en die bij ons kunnen instromen. 

Bij instroom van een kind van een andere school vindt er een gesprek plaats met de ouders en wordt er met de huidige school contact opgenomen. In goed overleg wordt er bekeken en besloten of De Werkplaats een goede school voor het desbetreffende kind zal zijn.

Voorrangsbeleid (groepen 3 t/m 8)

  1. Broertjes en zusjes van onze huidige schoolgaande werkers (leerlingen).
  2. Kinderen die verhuizen vanuit een plaats verder dan 20 km van de school.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.