26
17 februari 2017

Play-In

Dit jaar organiseert de Brandweerharmonie weer een muzikaal jeugdevenement; de play-in.
Op zondag 19 maart wordt er voor één dag een jeugdorkest samengesteld. Alle kinderen vanaf 7 jaar die een blaasinstrument of slagwerk spelen zijn welkom.

Gedurende de dag zullen we in de theaterzaal van het Lichtruim een aantal muziekstukken oefenen. Aan het eind van de middag laten we dan in een kleine uitvoering horen wat we samen kunnen spelen.

Het evenement is zeer geschikt voor beginners maar zeker ook uitdagend voor gevorderden. Het is een hele leuke manier om te ervaren hoe het is om samen in een orkest te spelen. De kosten voor deze dag bedragen 10 Euro.

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website
www.brandweerharmonie.nl of mail naar pr@brandweerharmonie.nl.

 

17 februari 2017

Vogeltelling in de onderbouw

In de onderbouw praten we met elkaar over vogels.
Hoe helpen we de vogels die niet naar het zuiden trekken de winter door!

Tijdens de natuurles van Aukje hebben alle groepen vetbollen voor de vogels gemaakt. Een leuk werkje voor alle kinderen. Een dennenappel aan een touwtje, insmeren met vet en dan door zaadjes rollen. Dat is toch een lekker maaltje!

vogeltelling
 
 
 
 

Al het lekkers wordt door de kinderen aan bomen en struiken gehangen! En alle groepen werken verder aan een eigen thema zoals winter, feest, fietsen/vervoer, dino's. Na de krokus beginnen we weer met een gezamenlijk project!

17 februari 2017

Vogels (uit een nest).

We kijken de lente uit de lucht, maar deze vogels leggen nog geen ei. Het was het project in 3/4 over wintervogels. 
Het is bijzonder te zien hoe goed de werkers hebben gekeken naar de details van de vogels en dit zelf weer hebben kunnen weergegeven in hun kleiwerk. 'Wij zijn allen vogels uit een nest'. (En gebakken op ons VO zodat er thuis nog lang van kan worden genoten).

vogels
 
 
 
 

 

17 februari 2017

Het fijne van de kinderboerderij

'Zou je even mijn taak willen overnemen tijdens de pauze bij de boerderij?' En zo liep ik daar rond. Ik wist dat het mooi was, vertel vaak over de belangrijke functie van de boerderij in ons dagelijks onderwijs. 
En vandaag beleefde ik het weer eens. 
'Om te worden wie je bent' is een veilige plek om: te graven, te fietsen, te knuffelen en te (ver)zorgen van groot belang. 

'Jeroen help je even? De geiten willen niet terug'. 
Als een volleerde geitenhoeder kwamen ze, met hulp van de kinderen, weer veilig hun hok ;-)

kibo
 
 
 
 

15 februari 2017
15 februari 2017

Project Nederland in 5/6

In kleurgroep 5/6 wordt er in het project Nederland gewerkt met hoofd, hart en handen.

 
 
 

 

15 februari 2017

Het jaarslot van 2016

Ook al is het alweer lang geleden.. het jaarslot van 2016. We hebben de beelden nog. Voor wie het leuk vindt om nog eens terug te kijken en te beleven. (helaas staan de laatste 5 minuten er niet op).

Veel kijkplezier 

15 februari 2017

Het kleutergebouw hoe het was en is geworden.

In de zomer van 2016 vond de laatste renovatie van onze schoolgebouwen plaats. Die van het kleutergebouw. Van kantoorruimtes naar de Zaagtand via de Ronding naar het Kleutergebouw. In circa 3 jaar tijd is er gerenoveerd en gebouwd. Voor de inrichting hebben wij samengewerkt met 'Bureau binnen - interieur architectuur'. Zij maakten van de verandering van de entreehal van het kleutergebouw dit filmpje. Het geeft mooi de verandering van sfeer weer.

13 februari 2017

Herhaalde oproep: bezoek aan de Ronding.

Deze eerste aankondiging heeft ruim 10 belangstellende ouders opgeleverd. 
Anders dan wellicht wordt bedacht is deze oproep ook bestemd voor de ouders van de kinderen in de bovenbouw. Ook aan hen willen we de werkwijze van de Ronding tonen en gaan we graag in gesprek met uw ervaringen die u van uw kind thuis mee krijgt. 

Voor de ouders van 3/4 (en jonger) komt er aan het einde van dit schooljaar nog een mogelijkheid om over de overstap van 4 naar 5 te spreken en een kijkje in de Ronding te nemen. 

Kortom: ouders van de groepen 5 t/m 8 die eens de Ronding in de praktijk willen zien en hierover met elkaar en een aantal medewerkers en directie in gesprek wilt gaan: lees de volgende oproep nog eens door en meldt u aan via j.goes@wpkeesboeke.nl Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. 

 

Jeroen

 

 

Op donderdag 13 april stellen wij graag de Ronding open voor geïnteresseerde ouders van De Werkplaats. 

Maandelijks geven wij, op verzoek, vele scholen uit binnen- en buitenland deze mogelijkheid en voeren wij een gesprek met deze bezoekers. Op deze donderdag van 13 april geven wij graag deze gelegenheid aan ouders die de Ronding eens in de dagelijkse praktijk willen zien. 

Wij doen dit mede als gevolg van een van de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek onder ouders naar het werken in de Ronding. (afgenomen in het vorige schooljaar) 

Wij merkten op dat er ouders zijn die het én leuk zouden vinden om de sfeer eens te willen ervaren én graag meer zouden willen weten over de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt. 

Wij vinden het leuk en goed om met een groep ouders nog eens goed door te kunnen praten over de wederzijdse belevingen en de ideeën hierover met elkaar uit te wisselen. 

Op deze donderdag hebben wij natuurlijk maar beperkte plaats. Circa 20 ouders kunnen wij deze ochtend ontvangen. Mocht er meer belangstelling zijn dan zullen wij nog eens een tweede ochtend plannen. 

Het kijken in de Ronding en het gesprek over het werken in de Ronding zal worden begeleid door een aantal medewerkers en Jeroen. 

Vanaf 8.45 uur bent u die dag welkom in de teamkamer, en rond 11.00 uur zullen we de ochtend beëindigen. 

Voor opgave graag een email sturen aan: j.goes@wpkeesboeke.nl

 

12 februari 2017

ICT actieplan

Een van de ambities in dit schooljaar is een actieplan ICT te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft de eerste maanden geresulteerd in een aantal pilots en aanschaf van nieuwe devices. U kunt aan de werkers van 5/6 en 7/8 eens vragen hoe zij dit hebben ervaren. Er zijn al opdrachten via google classroom met de kinderen uitgewisseld en er wordt volop geschreven en gewerkt met de nieuwe (snelle!) devices. Ook de onderbouwgroepen krijgen de komende periode te maken met deze pilots. Bij de kleuters werkt een groep nu met de iPad en de 'Osmo'. Wij zijn tevreden met deze ontwikkelingen en ook benieuwd naar de reacties die u heeft ontvangen.

osmo
 
 
 
 

 

12 februari 2017

Nieuwe ambities. Uw mening?

Jaarlijks stellen we ambities vast. Deze ambities sluiten aan bij het grotere schoolplan dat voor vier jaar is vastgesteld. (en op onze site is te lezen). Ook voor 17/18 zullen we dit weer gaan doen, samen met het team van medewerkers bepalen we prioriteiten. Maar wat zouden de ouders denken en vinden? Waar zou de ambitie voor verandering of verbetering moeten liggen? (Of minstens zo belangrijk: waar steken we energie in om het goede te behouden). Wat zou er op het lijstje mogen staan als u het voor het zeggen zou hebben? Wat leeft er onder ouders? Reageert u via de mail? Hartelijk dank.

3 februari 2017

Dinsdag 7 februari: studiemiddag

Alle werkers zijn aanstaande dinsdag om 12.30 uur uit (in plaats van 13.15 uur). Dit in verband met de studiedag van de medewerkers. 

Dit is een gezamenlijk artikel.
31 januari 2017

Paas & Tulpvakantie 2017

Velen is het al opgevallen: de Paas & Tulpvakanties in dit schooljaar van het Voortgezet Onderwijs en het Basis Onderwijs lopen niet gelijktijdig.

Het VO heeft vakantie van 15 april t/tm met 30 april.
Het BO heeft vakantie van 22 april t/m 7 mei.

Dat is als volgt ontstaan:

De planning van het Voortgezet Onderwijs is gebaseerd op de planning van het Centraal Examen, zodat de werkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun examen.

De planning van het Basis Onderwijs is gebaseerd op de verplichte eindtoets waarvan de data ook landelijk zijn vastgesteld.

Landelijk is het dus zo dat de data van het eindexamen en deze eindtoets dit jaar niet op elkaar zijn afgestemd.

Voor ons als 'één Werkplaats Kindergemeenschap' extra onhandig. Helaas hebben we hier niets aan kunnen veranderen.

27 januari 2017

Muziek in de Onderbouw

 

​​Vrijdag 20 januari was er iemand van "Kunst Centraal" die een muziekles

kwam geven in alle groepen van het kleutergebouw.
Het is de start van een aantal lessen die iedere medewerker daarna zelf
gaat verzorgen in de eigen groep. 
 
 
 
 
 

27 januari 2017

Winter in de Onderbouw

 

Het is winter! En voordat we naar buiten gaan moeten alle jassen dicht, mutsen op en wanten aan zodat we fijn kunnen spelen in die gezonde koude buitenlucht!

lees verder
27 januari 2017

chromebooks en iPad's

 

 

 

Ook in middenbouw 3-4 gaan we met Chromebooks en iPad’s werken.

En dat gaat super goed en snel smile

 

 

 Op de iPad werken met OSMO (tangram en numbers)

25 januari 2017

Natuurlessen

Of er iets is waar te nemen op deze winterse mistige januari dag? U kunt het de werkers vragen die ook vandaag weer natuurlessen van Aukje hebben gekregen.

1/2 over uilen. Dat ze heel goed kunnen horen en hoe je in het donker de weg kan vinden/voelen.
3/4 les over winterslaap: 'diertjes' verstoppen en na een tijdje de temperatuur meten. 
5/6 deed mee aan de nationale tuinvogeltelling. 
7/8 ging op zoek naar winterbloeiers.

natuur
 
 
 
 

23 januari 2017

Overlijdensbericht van een ouder

Vorige week ontvingen wij het bericht van het overlijden van Stijn van de Meer
Stijn is de vader van Borre, een van onze werkers in de kleutergroep.
Op verzoek van Melissa, moeder van Borre en vrouw van Stijn, laten wij u weten dat er op dinsdag 24 januari van 18.00 - 19.30 in Afscheidscentrum Dela, 
gelegenheid is om afscheid te nemen en te condoleren. 
Adres: Soestdijkseweg-Zuid 265 in Bilthoven. 

Wij wensen Melissa en Borre heel veel sterkte toe deze dagen. 
En zullen voor Borre zijn veilige schoolhaven blijven bieden, juist in deze tijd.

20 januari 2017

Vakantieplanning Basis Onderwijs '17 / '18

De medezeggenschapsraad heeft deze week een positief advies gegeven ten aanzien van de voorgestelde vakantieplanning in '17/'18.

Het betreft hier dan met name de planning van de meivakantie. De overige vakanties worden namelijk landelijk vastgesteld.

De planning is:

  • Herfstvakantie 16 t/m 22 oktober 
  • Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
  • Krokusvakantie 26 februari t/m 2 maart
  • 'Mei' vakantie 23 april t/m 4 mei
  • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei
  • Pinksteren 21 mei
  • Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus

Studiedagen:

  • Maandag 8 januari
  • Overige momenten (iets eerder uit op de korte dagen) worden nog gepland. 

De meivakantie zal in 2018 gelijk zijn aan de vakantie van ons WP VO. 

20 januari 2017

Bezoek 'De Ronding' - 13 april

Op donderdag 13 april stellen wij graag de Ronding open voor geïnteresseerde ouders van De Werkplaats. 

Maandelijks geven wij, op verzoek, vele scholen uit binnen- en buitenland deze mogelijkheid en voeren wij een gesprek met deze bezoekers. Op deze donderdag van 13 april geven wij graag deze gelegenheid aan ouders die de Ronding eens in de dagelijkse praktijk willen zien. 

 

Wij doen dit mede als gevolg van een van de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek onder ouders naar het werken in de Ronding. (afgenomen in het vorige schooljaar) 

Wij merkten op dat er ouders zijn die het én leuk zouden vinden om de sfeer eens te willen ervaren én graag meer zouden willen weten over de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt. 

Wij vinden het leuk en goed om met een groep ouders nog eens goed door te kunnen praten over de wederzijdse belevingen en de ideeën hierover met elkaar uit te wisselen. 

Op deze donderdag hebben wij natuurlijk maar beperkte plaats. Circa 20 ouders kunnen wij deze ochtend ontvangen. Mocht er meer belangstelling zijn dan zullen wij nog eens een tweede ochtend plannen. 

Het kijken in de Ronding en het gesprek over het werken in de Ronding zal worden begeleid door een aantal medewerkers en Jeroen. 

Vanaf 8.45 uur bent u die dag welkom in de teamkamer, en rond 11.00 uur zullen we de ochtend beëindigen. 

Voor opgave graag een email sturen aan: j.goes@wpkeesboeke.nl

 

19 januari 2017

Mindmap

Een van onze bezoekers complimenteerde ons over deze mindmap die we inmiddels al weer een aantal jaar geleden met elkaar hebben gemaakt.

Onze WP visie in een overzicht gevangen.

 

19 januari 2017

ICT - enthousiasme

'En, hoe bevalt het hier?' vroeg ik in het voorbijlopen aan de werkers van groep 5/6 die geboeid achter het beeldscherm zaten. 'Jeroen! moet je kijken', deze werker had ik nog niet eerder gesproken. 'Kijk!, je klapt hem open, je tikt hem aan en je zit in je document! Niet meer wachten, inloggen, 10 minuten wachten, verder klikken en nog eens wachten. Wacht, ik laat het je nog eens zien. Ik klap hem dicht en open .... ... '

Het was mij duidelijk, deze investering in nieuwe hardware als onderdeel van het ICT-actieplan is door de werkers goed ontvangen. 

Enthousiasme (en goede apparatuur) is een mooie basis om onze plannen verder vorm te gaan geven.

19 januari 2017

'De Serre' in kleurgroep 5/6

De Ronding daagt uit om steeds weer na te denken over de vormgeving van het onderwijs. In kleurgroep 5/6 heeft dit deze week geresulteerd in het herschikken van het meubilair. Alle plaatsen waar kinderen extra geconcentreerd en rustig kunnen werken zijn bijeen gezet. Om deze plaats 'op de vloer' aan te geven wordt dit nu 'de Serre' genoemd.

 

14 januari 2017

Driekoningen

 

Dinsdag hebben we in de onderbouw het feest van de drie koningen gevierd.
Het kerstverhaal en de aankomst van de drie koningen bij het stalletje werd in iedere groep verteld. Er werden mooi versierde cakejes uitgedeeld en in drie daarvan zat een rozijn.

lees verder
14 januari 2017

Combi-cursus Toneel, Improvisatie & Creatief Denken

 

Combi-cursus Toneel, Improvisatie & Creatief Denken voor WP kinderen van groep 1 t/m 6.

Hou je van schitteren, spelen, in de spotlights staan en plezier maken?
Of zou je willen leren dat meer te kunnen en te durven? En vind je het leuk om te ontdekken hoe jij zelf en anderen bepaalde dingen zien en lijkt het je leuk te leren dat duidelijk te maken door vertellen, uitbeelden en tekenen?
Kom dan gezellig meedoen met de leuke Combi-cursus Toneel, Improvisatie en Creatief Denken!

lees verder
Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.