25
14 april 2017

Laura en Jikke gingen naar de Kerk

Laura en Jikke gaan naar de kerk
 
 
 
 

14 april 2017

Rugby

 

Op dinsdag 11 en woensdag 12 april hebben Jan-Paul Post en Jeroen Plat van SRFC De Bilt/Bilthoven/Utrecht Oost, mét de hulp van Aaron, student-rugbyer, buiten op ons veld de eerste rugby-trainingen gegeven aan de bovenbouw.

lees verder
Dit is een gezamenlijk artikel.
14 april 2017

Vacature: leden van het toezichthoudend bestuur

De stichting Werkplaats Kindergemeenschap is op zoek naar enkele nieuwe leden van het toezichthoudend bestuur.
Voor een vollediger beschrijving van deze vacature klik hier

Dit is een gezamenlijk artikel.
14 april 2017

Vacature directeur bedrijfsvoering

Wegens naderend pensioen zijn wij voor de stichting Werkplaats Kindergemeenschap op zoek naar een directeur bedrijfsvoering met kennis van zaken en hart voor onderwijs, werkers en medewerkers. Bij alles wat hij/zij doet, staat centraal dat het ten goede komt aan onze werkers en goed onderwijs.

Klik hier voor verdere inlichtingen

13 april 2017

Ouders in de school

Enige tijd geleden hebben wij de uitnodiging uitgezet om ouders de kans te geven om tijdens schooltijd de Ronding te bezoeken. Daarnaast zouden we hen de gelegenheid geven om met ons in gesprek te gaan over hun bevindingen en hun vragen te beantwoorden. Deze actie is voortgekomen uit de enquete over de Ronding die vorig jaar is afgenomen. 

Circa 15 ouders zijn op deze uitnodiging ingegaan en hebben wij deze ochtend ontvangen. 

Het is voor ons wederom een mogelijkheid geweest om samen met ouders te spreken over hetgeen wij in de praktijk brengen maar ook over de vragen van ouders over deze praktijk. 

Deze opzet is wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Houd u de uitnodiging dus in de gaten. (dat kan over verschillende onderwerpen gaan). In de tevredenheidsenquête kunt u aangeven of u op deze wijze betrokken wilt worden bij onze school (het zogenaamde 'ouderpanel').

Het was, wat ons betreft, een mooie ochtend.

 

 

11 april 2017

Verlofaanvragen

Vanwege het  aantal verlofaanvragen informeren u nog eens over de regelgeving betreffende het verlenen van verlof. 

Vanaf 1 april jongst-leden is de controle op het verzuim veranderd. Dit betekent dat wij nog meer dan voorheen het verzuim van onze werkers zullen moeten verantwoorden en wij worden bevraagd over het nakomen van de leerplichtwet. 

Veelvuldig ziekteverzuim en zogenaamd 'luxe-verzuim' (rondom de vakanties) zijn geregistreerd en daarover wordt de school bevraagd op het toepassen van de wet- en regelgeving. (Eerder publiceerden wij al deze poster en op onze site staat de regelgeving en het aanvraagformulier hier gepubliceerd).

Is er voor u een reden voor het aanvragen van extra verlof voor uw kind(eren) wilt u dan als volgt handelen?

- Bij het verlof voor maximaal een aantal uur kunt u rechtstreeks bij de medewerker terecht. (met een mondelinge toelichting)

- Voor verlof van meer dan een ochtend of middag dient u het verlofformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat. U kunt op dat formulier een toelichting geven, desgewenst is het mogelijk om dit formulier even mondeling bij mij (Jeroen) toe te lichten. Ik zal de aanvraag moeten afwegen en uiteindelijk de toestemming wel of niet verlenen. 

- Indien uw kind, door bijvoorbeeld gezondheidsredenen, structureel afwezig zal zijn (bijvoorbeeld wekelijks een of meerdere uren), treedt dan in overleg met de groepsmedewerker en/of de intern begeleider van de school. 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij over deze aanvragen in goed overleg met u kunnen zijn binnen de regelgeving waartoe wij ons dienen te houden. 

Onze leerplichtambtenaren zien overigens extra toe op het luxe verzuim rondom de schoolvakanties. 

11 april 2017

Respons - update

Het onderzoeksbureau 'duo-onderwijsonderzoek' heeft afgelopen maandag de herinneringsmail gestuurd aan de ouders die de oudertevredenheidsenquête nog niet hebben ingevuld. 

Van de 450 ouders hebben er 81 de vragenlijst ingevuld. Een percentage van 18%

Tot en met volgende week vrijdag staat de mogelijkheid nog open. Wij zien uw reactie graag tegemoet en zullen u natuurlijk berichten over de uitslag, onze conclusies en daaruit voortkomende actiepunten.

Heeft u geen mail met link ontvangen, een per gezin, laat dat mij (j.goes@wpkeesboeke.nl) dan even weten. U ontvangt dan alsnog een mail met persoonlijke link naar de enquête. 

7 april 2017

Update: de Bibliotheek in Ghana

 

Na een gedegen voorbereiding van het schoolhoofd Anane van de Corsa school in Sefwi Bekwai/Ghana is 15 maart jl. gestart met de bouw van de bibliotheek.

Leesvaardigheid

Het schoolhoofd heeft goed nagedacht over hoe hij de leesvaardigheid van de kinderen op zijn school kan verbeteren. Hij heeft met zijn team een leesplan gemaakt, elk kind gaat elke week in de bibliotheek onder begeleiding van een docent lezen. Dit wordt op een vaste tijd ingeroosterd en ieder kind gaat actief aan de slag.

Het gebouw

We wisten al dat er geen ruimte meer was in de huidige school en dat de bibliotheek moet worden gebouwd. Eerst is de plek uitgezocht en daarna heeft Anane een plan gemaakt + begroting.

Plek waar bibliotheek komt, fundering wordt aangebracht. 

 

lees verder
7 april 2017

Lente in de Onderbouw

 

In de onderbouw vieren we de lente.
We zingen liedjes, maken mooie en kleurige lente- en paasknutsels.

In de paashoek zijn de kinderen bezig met het tellen van allerlei paasattributen.
Als je negen tulpen telt dan hoort het cijfer negen daarbij e.d.

lees verder
7 april 2017

Een avond over ouderschap na scheiding

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert i.s.m. Augeo
Een avond over ouderschap na scheiding.

Aan bod zal komen:

  • Hoe beleeft een kind de scheiding van zijn ouders?
  • Tips over omgaan met je kind rondom de scheiding.
  • Het vormgeven van nieuw ouderschap na scheiding.
  • Mogelijkheden om eigen vragen te stellen.
  • Daarnaast horen wij graag of u nog iets mist in ons aanbod rondom kinderen en scheiding.

 

lees verder
7 april 2017

De werkersraad

En weer was er een initiatief vanuit de werkersraad. Ze komen wekelijks bijeen, bespreken de dingen met elkaar waar ze minder tevreden over zijn. Het gedrag op het schoolplein, hoe werkers met de spullen omgaan en wat ze daar met elkaar aan kunnen doen. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, Elsbeth (medewerker gym) begeleidt het gesprek en zorgt dat alles wordt genotuleerd. Met enige regelmaat komen er initiatieven uit voort. Ideeën van werkers, namens de werkersraad ter bevordering van het leefklimaat op hun Werkplaats. In veel gevallen bespreken ze deze ideeën met mij, krijgen een denkopdracht of ik neem het 'in behandeling'. Daar blijft het gelukkig niet bij. In de afgelopen jaren is de school dankzij de werkersraad verrijkt met onder andere: voetbaldoelen, een schoenborstel voor het grove vuil (zo houden we de vloer beter schoon), nieuwe prikkers (om het vuil uit de bosrand te halen) en leeft er nu een idee om er voor te zorgen dat de handen goed droog worden na het bezoek aan het toilet. 
De werkersraad is 90 jaar na oprichting van Kees Boeke nog springlevend :-)  
 

7 april 2017

Natuurles in groep 3/4

De werkers van groep 3/4 (hier de groep van Carolien) kregen van Aukje les over het maken van een nestje. Waar is een nest van gemaakt? En zien alle nesten er hetzelfde uit? Via www.beleefdelente.nl is het mogelijk om live vogels hun nest te zien bouwen en de eieren uit te zien broeden. 
Na de instructie konden de werkers het zelf gaan aanschouwen (de gans broedt!) en zelf ervaren om een nest te bouwen in het bos. Levensecht (en zeer verschillend, net als in het echt).

natuurles
 
 
 
 

 

7 april 2017

15%

Al 68 ouders hebben de moeite genomen om de oudertevredenheidsenquête in te vullen. Dat betekent in deze eerste vijf dagen een respons van 15%. 

Wij hechten er veel waarde aan om zoveel mogelijk reacties te ontvangen zodat de rapportage een werkelijke afspiegeling geeft van de mening van de ouders van de WP. 

Duo-onderzoek stuurt de komende weken nog een herinneringsmail aan de ouders die nog niet de tijd hebben gevonden om de vragenlijst in te vullen. 

Bijvoorbaat dank voor de genomen moeite. Natuurlijk informeren wij u nog dit schooljaar over de uitslag en de conclusies die we hieraan verbinden. 

'Om te vieren waar u tevreden over bent, en te verbeteren wat anders kan.'

6 april 2017

Avondvierdaagse 6-9 juni 2017

Beste ouders,

De Avondvierdaagse komt er weer aan! Dit jaar lopen wij mee als school in Den Dolder. De routes zullen voornamelijk door bosrijk gebied lopen. De Dolderse avondvierdaagse is kleinschaliger van opzet: ongeveer 600 kinderen inclusief de lopers van de WP. Kinderen uit groep 3/4 lopen de 5 km; kinderen uit groep 5 t/m 8  mogen kiezen of ze de 5 of de 10 km willen lopen. De inschrijfkosten zijn weer 5 euro; de kinderen krijgen hiervoor ook drinken en wat lekkers in de pauze. De inschrijfformulieren worden na de meivakantie meegegeven met de kinderen. We hopen dat er weer veel kinderen meelopen!

Dit jaar start de A4D op dinsdag 6 juni en eindigen we op vrijdag 9 juni. Voor elke groep (vanaf groep 3) hebben we een groepscoördinator nodig. Het is ook leuk om dit met meerdere ouders te doen.
De taken van een groepscoördinator zijn:
- inschrijvingen verzamelen van je groep en digitaal verwerken;
- inschrijfgeld ontvangen en aan ons overdragen;

- loopgroepjes indelen en een planning maken voor de ouders die meelopen;
- tijdens de week van de A4D je groep aan- en afmelden op het veld;

- op de laatste avond deel je de medailles uit voor de intocht.

Wil jij groepscoördinator zijn, meld je dan graag voor vrijdag 21 april (dus voor de meivakantie) op myriamkaptein@ziggo.nl of spreek ons aan op school.

Verder hebben wij dit jaar iedere avond 4 ouders nodig die willen assisteren op de pauzeplekken: 2 op de 5 km & 2 op de 10 km. Lijkt je dat wat, mail dan ook graag naar bovenstaand mailadres.

Alvast bedankt allemaal!!

Vriendelijke groet, Myriam, Kathelijne, Anne-Martine & Nicolette

31 maart 2017

Het bijenvolk

Met het prachtige voorjaarsweer van deze week is er natuurlijk buitenonderwijs.
Freek beoefent het imkervak met zijn bijenvolk nabij de boerderij.

 

31 maart 2017

Vakles

Een van onze vaklessen is muziekles. Anna, Madelon en Peter zorgen er voor dat er wekelijks muziek wordt gegeven door hen als vakdocent. Deze week kregen de kleuters les van Madelon. Een heus orkest in een klas.

muziek
 
 
 
 

31 maart 2017

Sloot

In de pauze op de WP.
Omdat de sloot uitgegraven wordt moeten er zoveel mogelijk diertjes worden gered.

sloot
 
 
 
 

31 maart 2017

Schoolfotograaf

Als gevolg van het faillissement van onze vaste schoolfotograaf hebben we een andere fotograaf gevonden die voor ons de groepsfoto's zal gaan maken. 
Anders dan in de kalender vermeld staat zal dit op dinsdag 9 mei gaan plaatsvinden. (dus niet op 10 mei)

Met deze overgang hebben we besloten om vanaf nu jaarlijks alleen de groepsfoto te laten maken. We vinden de bijkomende organisatie voor de tweejaarlijkse portretfoto's (en broertjes/ zusjes) te veel omvattend geworden met een te grote impact voor het lesprogramma in alle groepen. 

31 maart 2017

Leslokaal te huur

Rechts van de ingang van het terrein van het Basisonderwijs ligt ‘De Buitenplaats’. Het is een nieuw, groot leslokaal (75 m2) met 36 tafeltjes en stoelen, een bureau voor de medewerker en ICT-voorzieningen (Activ Bord en Wifi). Het is als een zelfstandige eenheid te gebruiken. 

Dit lokaal kan iedere dag na schooltijd (16.00 uur), ’s avonds en in het weekend gehuurd worden voor langere aaneengesloten periodes. Geen incidentele verhuur.

Nadere informatie is telefonisch of per mail te verkrijgen bij Jos Heuer, directeur bedrijfsvoering. 

Telefoon Werkplaats Voortgezet Onderwijs: 030-2282841

Mail: j.heuer@wpkeesboeke.nl

29 maart 2017

Nieuw op onze site

Adviezen over begeleiden van het leerproces van uw kind. Regelmatig worden daar extra leestips bij geplaatst.

U vindt deze nieuwe informatie via: algemeen (boven aan deze pagina) - ons beleid (linkermenu) - leesstimulering (linkermenu). (En hierbij de rechtstreekse link)

Veel leesplezier gewenst.

27 maart 2017

Vooraankondiging: tevredenheidsenquête. 

Vanaf volgende week ontvangt u van ons een uitnodiging voor deelname aan de tevredenheidsenquête. In voorgaande jaren ontving u de uitnodiging van ons rechtstreeks, dit jaar kiezen we voor een ander instrument dat door het bureau 'DUO' zal worden uitgezet onder ouders, medewerkers en werkers van 7/8. We verwachten hiermee beter onderzoek te kunnen doen waaruit we nieuwe ontwikkelpunten kunnen formuleren. 

Vanaf 3 april ontvangt u de mail met de uitnodiging.

Wij hopen natuurlijk op een hoge respons.

24 maart 2017
24 maart 2017

Cursus Zelfvertrouwen als steuntje in de rug

 

Deze cursus is niet alleen bedoeld voor kinderen die qua zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld of weerbaarheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken maar ook voor kinderen van ouders die vinden dat het sowieso waardevol is om aandacht te besteden aan steviger en stralend in je schoenen staan.

lees verder
24 maart 2017

Paas- & Tulpvakantie 2017

 

Velen is het al opgevallen: de Paas- & Tulpvakanties in dit schooljaar van het Voortgezet Onderwijs en het Basis Onderwijs lopen niet gelijktijdig.

Het VO heeft vakantie van 15 april t/tm met 30 april.
Het BO heeft vakantie van 22 april t/m 7 mei.

Dat is als volgt ontstaan:

De planning van het Voortgezet Onderwijs is gebaseerd op de planning van het Centraal Examen, zodat de werkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun examen.

De planning van het Basis Onderwijs is gebaseerd op de verplichte eindtoets waarvan de data ook landelijk zijn vastgesteld.

Landelijk is het dus zo dat de data van het eindexamen en deze eindtoets dit jaar niet op elkaar zijn afgestemd.

Voor ons als 'één Werkplaats Kindergemeenschap' extra onhandig. Helaas hebben we hier niets aan kunnen veranderen.

24 maart 2017

5/6 doet!

Groep 5/6 deed vrijwilligerswerk. Dit naar aanleiding van de nieuwsbegrip tekst van de afgelopen week over NLdoet. We hebben met z'n allen het terrein opgeruimd van plastic en op sommige plekken van onkruid en takken. En een aantal kinderen heeft extra klussen bij de boerderij gedaan. 5/6doet!

5/6 doet
 
 
 
 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.