30
19 mei 2017

Hunebedden

Project Geschiedenis

door Dean en Florenz

Tot en met de zomervakantie heeft 5/6 project geschiedenis.
In deze eerste week  zijn we bezig geweest met de hunebedden.

Vroeger zijn er best veel hunebedden gebouwd in Nederland en de meeste zijn gemaakt in Drenthe. Dan moet je je voorstellen dat sommige van die stenen wel 20.000 kilo kunnen wegen en dat is heel veel dat zijn wel 5 olifanten bij elkaar!!!

En als je de vraag hebt waarom werden hunebedden gemaakt: nou om doden te begraven. 

hunebedden
 
 
 
 

19 mei 2017

Rugby

Met een haast té warm zonnetje op het hoofd hebben de bovenbouwers woensdagmiddag 17 mei op ons sportveld een rugbytoernooi gespeeld, georganiseerd door Jan-Paul Post en Jeroen Plat van rugbyvereniging SRFC De Bilt/Bilthoven/Utrecht-Oost.

lees verder
19 mei 2017

Zandbak

Een prachtige warme zomerse dag.
Dat betekent topdrukte in de zandbak bij de kleutergroepen. Wanneer je dan ook de mogelijkheid biedt om wat water te gebruiken dan ontstaat het spel vanzelf.

zandbak
 
 
 
 

19 mei 2017

Op de Boerderij

Alle bovenbouwgroepen brengen deze weken een leerzaam bezoek aan een melkveehouderij in de buurt.

De werkers leren en ontdekken hoe het bedrijf werkt, ze controleren feiten die ze bijvoorbeeld op melkpakken hebben gelezen en ze vormen hun eigen mening.

Hierbij een impressie.

op de boerderij
 
 
 
 

19 mei 2017

Scholen op de Kaart

Vorige week publiceerden wij via www.scholenopdekaart.nl al de resultaten van de werkersenquête. Vandaag zijn ook de resultaten van de ouders gepubliceerd. Met uw (gemiddelde) rapportcijfer van 8,2 zijn we zeer tevreden. 

Natuurlijk geeft het dikke rapport aanleiding om nadere analyses te gaan maken. Met dank aan alle reacties zullen wij met elkaar gaan bespreken welke aandachtspunten er zijn om te werken aan verbeteringen.

Hierover gaan wij u, na de analyse door ons gemaakt, nader berichten.

19 mei 2017

IEP eindtoets

Op vrijdag 19 mei hebben alle werkers van groep 8 en hun ouders de uitslag ontvangen van de IEP eindtoets. Deze eindtoets behoort tot een van de vijf goedgekeurde eindtoetsen die de basisscholen in Nederland sinds een aantal jaar verplicht zijn om af te nemen. 
Behalve de individuele rapporten die de kinderen vandaag naar huis hebben gekregen ontvangen wij als school ook een algemeen schoolrapport van de scores van alle werkers. Dit soort rapporten zijn voor ons belangrijk om de resultaten af te kunnen zetten tegen de gemiddelde scores in Nederland, tegen onze eigen scores van voorgaande jaren en verantwoording af te kunnen leggen naar de onderwijsinspectie.

lees verder
17 mei 2017

Warm

17 mei, boven de dertig graden. Je komt op de boerderij om wat klussen te doen, want dat hebben we met elkaar afgesproken. Hoewel... dit is natuurlijk een fijn alternatief :-)

 

17 mei 2017

Een oproep voor hulp.

Op woensdag 31 mei is er voor de werkers van groep 5/6 het grote eindconcert van het kunstorkest. Dit concert voor drie basisscholen vindt plaats in de middag in de sporthal van het H.F. Witte.
Tussen 12.00 en 14.00 uur moet daar de zaal in gereedheid worden gebracht om al deze leerlingen van de scholen en de bezoekers een goede plaats te kunnen geven.
Ouderhulp is daar zeer bij gewenst.

De oproep namens Corinne (onze bevlogen initiator van dit initiatief)

De hulp is dus nodig van 12:00-14:00 voor het versjouwen van podiumdelen en tribunes en het uitklappen en neerzetten van lessenaars en stoelen. Als iemand maar één uurtje kan helpen ben ik ook al blij...:)Opgeven kan door een mailtje te sturen naar ystrien@kunstenhuis.nl.

Wij zouden ontzettend blij zijn wanneer wij als grootste school via onze ouders ons steentje hier aan bij zouden kunnen dragen.
Mailt u naar het mailadres?

Dank je wel alvast!

17 mei 2017

(Niet) aan het hek.

Wellicht valt het op, en misschien ook wel niet. Toch maar vermeld: ik neem deze dagen en ook in de komende week minder dan gebruikelijk bij aanvang van de schooldag mijn plek in 'bij het hek'. Even geen 'goedemorgen' of een kort praatje met u als ouder en de werkers. Met een been in het huidige schooljaar en een been in het volgende (zie eerder artikel) wordt mijn agenda even met andere afspraken gevuld. Natuurlijk ben ik per mail, of door even binnen lopen, wel bereikbaar.

Ook een antwoord op uw mailbericht laat even iets langer op zich wachten in deze periode. Mijn excuses daarvoor.

Jeroen

12 mei 2017

Tevreden

Onze werkers zijn tevreden over de meeste onderdelen die bevraagd zijn in de jaarlijkse enquête. (werkers 6,7,8). De gegevens zijn (verplicht) geupload naar 'Scholen op de kaart'. 

Rapportcijfer van onze werkers: 8,5

12 mei 2017

Koppelgenoten

Een aantal keer per jaar zijn er ‘koppelgenotenactiviteiten’ in het jaarplan ingeroosterd.
Koppelgenoten zijn de groepen die aan elkaar zijn gekoppeld. 1 groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Bij activiteiten door het gehele jaar heen helpen de oudste, de jongste werkers bij verschillende soorten activiteiten (lezen, voorlezen, Palmpaasstokken versieren et cetera)
Op deze middag zochten zij elkaar op om gezamenlijk buitenactiviteiten te gaan doen. Ook hier staat het ‘samen doen en zorgen voor elkaar’ voorop. 
koppelgenoten
 
 
 
 

12 mei 2017

De Bovenbouw Doet Lichamelijk

De bovenbouw is gestart met het project voeding en het menselijk lichaam. Vandaag waren er workshops die met het thema te maken hebben, hierbij foto's van de proefjes met zetmeel en de meetexperimenten met het lichaam.

meten aan het lichaam
 
 
 
 

12 mei 2017

Ghanese Schorten Kleuren Bilthoven

 

Wij zijn trots dat we na een jaar voorbereidingen jullie kunnen melden dat er met de, door een aantal van jullie gedoneerde naaimachines, 100 schorten, 50 ovenwanten en 50 boodschappentasjes in Ghana zijn gemaakt en in Bilthoven zijn aangekomen.

lees verder
12 mei 2017

Themavond voor ouders

Op dinsdagavond 13 juni is de tweede thema-avond van de Ouderraad. Het onderwerp is:

"Doen is de beste manier van denken"

Zie de uitnodiging voor meer informatie.

De kaartjes zijn op te halen vanaf 15 mei bij de resp. recepties van het Primair- en Voortgezet Onderwijs.

10 mei 2017

De laatste periode

En dan, na zo'n 32 schoolweken en de meest recente schoolvakantie achter de rug is daar al weer de laatste periode van het schooljaar. Nog slechts zo'n week of acht en we staan weer met elkaar op het grote veld bij de vlaggenmast en zingen wij het Stichtingslied en en laten we op een andere dag de werkers onder de bogen door gaan; alweer een schooljaar voorbij. 

In deze fase van het schooljaar staan we als schoolleiding met een been in het huidige schooljaar en het andere been in het volgende.
Het is de periode waarin we veel resultaten in kaart krijgen, analyseren, met elkaar bespreken en hierover rapporteren aan het toezichthoudend bestuur van de Werkplaats en aan de onderwijsinspectie. Het zijn de resultaten op schoolniveau die we naar aanleiding van de middentoetsen in kaart hebben kunnen brengen over de kwaliteit en de opbrengsten van lezen, rekenen, spelling en het begrijpend lezen. We maken vergelijkingen met voorgaande jaren en zoeken naar onderlinge verschillen. Natuurlijk zetten we deze resultaten ook af tegenover de landelijke normeringen. Nog belangrijker dan de rapportages die we hierover schrijven zijn de gesprekken die we hier met elkaar over voeren; wat verdient extra aandacht en op welke wijze? En waar kunnen we (zeer) tevreden over zijn?

Het is ook de tijd van het voeren van de functioneringsgesprekken. Alle medewerkers van de school voeren gesprekken met hun teamleiders (dit zijn Heidi, Roos, Jennifer, Hans en Karin). De teamleiders voeren gesprekken met Jeroen. Dit levert veel informatie op over het functioneren van de organisatie. En ook hier weer: waar kunnen we tevreden over zijn en wat verdient extra aandacht?

Vandaag ontvingen we de uitslagen van de IEP toets. Dit is een van de eindtoetsen die we in Nederland in groep 8 kunnen afnemen. Natuurlijk kijken we ook daar met belangstelling naar de resultaten die worden vergeleken met de gemiddelden in het land. Ook weer uitgesplitst naar de verschillende leergebieden. De analyses worden gemaakt en met name ook op het individuele niveau van de werkers. Hebben zij kunnen laten zien dat past bij het VO advies? De hoofdinspecteur van onderwijs kijkt ook over onze schouder mee hoe we met dit fenomeen omgaan. (iets dat nog al wat aandacht krijgt in de landelijke media).

Last but not least ontvingen wij in de meivakantie alle rapportages van de tevredenheidsenquêtes die we onder werkers (5 t/m 8), ouders en medewerkers hebben afgenomen. Met een nieuw onderzoeksbureau heeft dit geleid tot een enorme hoeveelheid goed bruikbare informatie over de tevredenheid van al deze groepen over de school. Vele verschillende verwachtingen zijn in kaart gebracht. De schoolleiding gaat zich hier volgende week uitgebreid over buigen, de MR wordt in dat gesprek meegenomen en ook het team zal over al deze resultaten met elkaar in gesprek gaan. 

U ziet, het is de tijd van meten, weten, en weer voortgaan. Voortgaan om de juiste plannen te maken voor het volgende schooljaar. Nieuwe plannen die als ambities worden geformuleerd. De ambities van het huidige schooljaar hebben we onlangs geëvalueerd en nieuwe hebben we reeds geformuleerd. 

Op dit moment vinden al deze beschouwingen plaats binnen de school. In de komende weken mag u van ons verwachten dat wij u over al deze resultaten en onze bevindingen nader zullen gaan informeren. Gezien de veelheid aan informatie zullen we bezien op welke wijze dit zal gaan plaatsvinden. Mochten er ouders zijn die ervaring hebben met publicaties zoals hetgeen we hier beschrijven en hun kennis en ervaring met mij willen delen dan bent u van harte welkom om eens met mij hierover van gedachten te wisselen. (Te denken valt aan een goed leesbare, informatieve vorm om al deze resultaten naar ouders te kunnen communiceren). 

Spoedig hoort u meer. 

Jeroen Goes

 

8 mei 2017

Herhaalde oproep: MR leden gezocht.

WIL JIJ MEEDENKEN EN MEEPRATEN OVER DE KWALITEIT EN DE ORGANISATIE VAN DE WP? 

STEL JE DAN NU VERKIESBAAR!

Voor de komende 3 jaar worden 2 nieuwe leden gezocht voor de vertegenwoordiging van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de WP. Voor 1 van de rollen is de huidige voorzitter (Jeroen Peeters) herkiesbaar als kandidaat.

Wat houdt de MR in?

De MR denkt mee over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs op de WP en zorgt er voor dat de mening van de ouders meetelt. De MR vergadert eens in de vijf weken, dus zo’n 10x per jaar. Dit overleg gaat over zaken als:

  • Besteding ouderbijdrage
  • Kwaliteit onderwijs
  • Veiligheid in en rond de school
  • Veranderingen in de schoolorganisatie
  • Communicatie naar ouders

Wil jij graag meedenken en meehelpen met het bewaken van de kwaliteit van de WP, meld je dan aan. Stuur een duidelijk herkenbare foto met een motiverende tekst waarom jij als ouder een goede kandidaat bent voor de MR. Stuur dit per email vóór vrijdag 12 mei a.s. naar het mailadres van de MR: mrbo@wpkeesboeke.nl 

De verkiezingen vinden plaats in de week van 22 mei 2017. Indien je verkozen bent, heten we je graag welkom op 27 juni in de laatste MR vergadering van dit schooljaar.

Als je vragen hebt over de werkzaamheden als MR-lid kun je mailen naar mrbo@wpkeesboeke.nl  of bellen naar Jeroen Peeters (06-41685888)

 Hartelijke groet,

Jeroen Peeters voorzitter MR

 

22 april 2017

Project Tweede Wereldoorlog in de bovenbouw

In de bovenbouw hebben we in de afgelopen drie weken een mooi project gedraaid over de Tweede Wereldoorlog. 

lees verder
22 april 2017

Fietsenhok op slot

Op initiatief van de werkersraad is besloten om het fietsenhok tijdens schooltijd af te sluiten.

Dit betekent dat werkers die tijdens schooltijd (voor een bezoek buiten school) hun fiets nodig zullen hebben deze fiets buiten het hok zouden moeten gaan plaatsen.
Ook voor de laatkomers zal dit het geval zijn.

De werkers van de werkersraad willen hiermee voorkomen dat er onnodig in het fietsenhok wordt gerommeld en aan de fietsen kan worden gezeten zonder toezicht.

22 april 2017

WP-shirts, (voor de avondvierdaagse!)

Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei staan onderstaande ouders bij begin en aan het einde van de schooldag bij de entree van het terrein om uw bestelling van de schoolshirt aan te nemen. 

Bij de bestelling dient u gepast en contact af te rekenen. 
Het bestelformulier treft u in bijgaande link aan. Wilt u dit ingevuld meenemen?
In beperkte mate zijn er ook nog tweede hands shirts te koop voor de prijs van €2.50

Dit jaar zullen er geen leenshirts meer beschikbaar worden gesteld. 

 

Eva, Tino en Simone.

22 april 2017

Wat deed de MR de eerste helft van dit schooljaar?

Een korte samenvatting van wat de MR allemaal besproken en gedaan heeft staat hier.

22 april 2017

Aagjesproject

Ook dit jaar zijn er weer ouders die zich inzetten voor een Aagjesproject. Vanuit eigen vakgebied een korte lessenserie aan een kleine groep werkers. Zoals deze groep 5/6 werkers.
Zij kregen 4 lessen binnen het thema gezondheid en ziekte. De laatste les hebben de kinderen hun eigen antistof medicijn gemaakt.

Wij, en de kinderen, zijn erg blij met dit soort lessen. Wilt u ook eens in het Aagjesproject deelnemen? Voor meer informatie: http://www.wpkeesboeke.nl/wp/bo/ouders/aagjes

Aagjes 5/6 

21 april 2017

Op zoek naar vleermuizen...

Op zoek naar vleermuizen- Vollenhove
 
 
 
 

20 april 2017

Respons

Beste ouders, op dit moment hebben wij nog onvoldoende respons op onze oudertevredenheidsenquete om te kunnen beschikken over voldoende betrouwbare gegevens. Het onderzoeksbureau hanteert een ondergrens van 40%. Wij hopen van harte dit percentage nog te kunnen halen. Uw mening is voor ons van belang om de juiste dingen voor uw kind(eren) te blijven of te gaan doen.
 
De vrijdag 21e is het laatste moment om de vragen te beantwoorden. Uitstel volgt wanneer het percentage niet is behaald, maar wij hopen het dit weekend af te kunnen sluiten.
 
Nogmaals: dank voor uw reactie. (uw uitnodiging ligt in uw mailbox verstuurd door 'duo onderwijsonderzoek')

17 april 2017

MR leden gezocht.

WIL JIJ MEEDENKEN EN MEEPRATEN OVER DE KWALITEIT EN DE ORGANISATIE VAN DE WP? 

STEL JE DAN NU VERKIESBAAR!

Voor de komende 3 jaar worden 2 nieuwe leden gezocht voor de vertegenwoordiging van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de WP. Voor 1 van de rollen is de huidige voorzitter (Jeroen Peeters) herkiesbaar als kandidaat.

Wat houdt de MR in?

lees verder
14 april 2017

Laura en Jikke gingen naar de Kerk

Laura en Jikke gaan naar de kerk
 
 
 
 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.