23
7 juli 2017

Zomervakantie

De feesten zijn gevierd; de musical, onder de bogen, de dansen en de Stichtingsdag. 

Tot op de laatste schooldag van het jaar vormen we met elkaar de gemeenschap die we willen zijn. Juist deze laatste dagen is er ook de ruimte om te spreken over het afscheidnemen en om terug te blikken met elkaar.  Tijd om met elkaar zorg te dragen voor de omgeving waarin we het hele jaar hebben mogen zijn. De matten worden geklopt, het atelier wordt schoongemaakt, alle werkers dragen daar hun steentje aan bij. 

En dan..de viering van de Stichtingsdag. Adam zingt de teksten op mijn uitnodiging, Lill Kleine, Pluk en Kees worden in een regel genoemd. 'Om te kunnen worden wie ze zijn'.

En dan tot slot de verfrissende Hoofdplons, al 88 jaar de traditie van de Werkplaats.

De school gaat dicht, zes weken lang. We rusten uit, en denken weer na over het nieuwe schooljaar. Wij danken alle ouders voor hun vertrouwen in de school en de medewerkers, we zien uit naar een nieuwe samenwerking met u en natuurlijk met al onze werkers. 

Volgend schooljaar, op maandag 21 augustus staan wij weer klaar.

Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe. 

 

7 juli 2017

Eindmusical

Op maandag 3 juli genoten we van het cadeau van onze werkers aan de school: hun optreden tijdens de eindmusical. In ruim een week werden zij onder de bezielende leiding van Sanne en Renée hiervoor klaargestoomd. Ze creëerden zelf de dansen, namen plaats in het gelegenheidsorkest of zaten aan de knoppen van de techniek. Of, natuurlijk, stonden zij op het podium te stralen. 

Hedy Vermeer (op Facebook met haar foto's hier te vinden) maakte voor ons de foto's.

Wij genoten nog een keer volop van onze groep 8 werkers die wij op woensdag tijdens het onder de bogen gaan voorgoed hebben uitgezwaaid. 

Het gaat jullie goed! (en kom nog eens langs :-) )

musical
 
 
 
 

7 juli 2017

Stralende Kinderen

lol in de onderbouw
 
 
 
 

7 juli 2017

Gitaarles op de BSO

 

In het nieuwe schooljaar zal KIDS MAKE NOISE gitaarlessen komen verzorgen op BSO de Wilde Poema. In groepjes van max. 6 kinderen zullen er lessen worden gegeven van een half uur op de maandag vanaf 15:15u. De lessen zullen kosten €25,- in de maand.

lees verder
1 juli 2017

Perspectief foto's

Door Tijk en Julia

Wij hebben met de speurwerk groep van groep zeven perspectief foto's gemaakt en wij laten jullie zien met deze foto's zien hoe we dat hebben gedaan:

 

Dit is de foto van: Suna, Madeleine, Merel, Sara en Isis: Hier zie je dat Merel haar drie vriendinnen  op haar arm heeft, omdat de vriendinnen veel kleiner zijn dan zij. Ze hebben dit gedaan doordat eerst de drie vriendinnen ver weg gingen staan en Merel heel dichtbij de camera.

Er is ook nog een filmpje van Casper, Maxime en Olivier. In dat filmpje hebben ze allemaal filmpjes aan elkaar geplakt en dat was best een bijzondere presentatie. Ze hadden alles heel mooi aan elkaar gemaakt en mooi gepresenteerd. De presentatie versturen wij los.

 

 

 

Dit is een foto van: Lasse, Duain, Abel en Josse. Ze hebben ervoor gezorgd dat het lijkt dat Josse op de vinger van Lasse staat. Dat hebben ze gedaan doordat weer Josse heel ver stond en Lasse heel dichtbij en Lasse heeft zijn vinger precies op de goede plek. Daardoor komt het dat het lijkt of Josse op de vinger van Lasse staat.

Dit is de foto van Lodewijk en Hidde: ze hebben bij deze foto ervoor gezorgd dat het net lijkt  of Lodewijk in de beker zit. Ze hebben dit gedaan doordat ze eerst de dopper neer hebben gelegd, Lodewijk moest er ver achter gaan liggen. Toen moest Lodewijk een sprong maken en snel een foto maken. Zo lijkt het net alsof Lodewijk half in de beker zat.

 

 

Dit is de foto van Eden, Jackie-li en Julia: Zij hebben ervoor gezorgd dat het net lijkt alsof Jackie-li op een pen staat. Ze moesten eerst Jackie-li op de goede plek zetten en toen moest Jackie-li daar lang staan totdat de foto goed was. Jackie-li stond op een berg daardoor lijkt het ook of ze erop staat. 

Dit was het einde van presentatie over wat wij hebben gedaan met speurwerk. 

 

Hier nog een leuke foto:

 

 

 

30 juni 2017

Werkstukkenmarkt 5/6

Wat een geweldige werkstukkenmarkt van 5/6.
De kinderen waren op hun best om hun werkstuk te presenteren.

werkstukkenmarkt 56
 
 
 
 

30 juni 2017

Familie Stamper op bezoek bij onze kleuters

De kleuters werkten al een paar weken aan het 'pluk-project'. Vandaag sloten zij dit af met een stampertjesdag! Met natuurlijk vader Stamper, mevrouw helderder en alle andere figuren.

Wat een dag!

familie stamper
 
 
 
 

30 juni 2017

Veldonderzoek in 1/2

Natuurlijk gaan ook de kleuters op 'veldonderzoek'.

Deze keer met Aukje (vakmedewerker natuur) naar het Heidemeertje om op zoek te gaan naar 'sporen in het zand'.
Die werden gevonden, maar natuurlijk kregen de kleine kikkertjes en salamanders minstens zoveel aandacht van deze groep.

veldonderzoek
 
 
 
 

30 juni 2017

Rekenen in 1/2: Het 100 dagen REKENproject

Sommige nascholingsdagen van de teamleden kunnen direct worden toegepast in de klas.

Zo is het werken met het '100 dagen rekenproject' in één van de groepen 1/2 een mooi succes. De jonge werkers krijgen op een zeer aantrekkelijke wijze inzicht in de hoeveelheden en werken aan hun getalbegrip. Hoeveel eenheden vormt een tiental?

rekenen
 
 
 
 

Aanstaande dinsdag wordt er een heuse '100 dag' gevierd. Een uitdaging voor alle werkers van alle niveau's. 

30 juni 2017

Aagjes: Rowan presenteert zijn werk

Ook in deze periode van het schooljaar lopen de Aagjesprojecten nog steeds door. Rowan uit groep 3/4 presenteerde aan zijn groep hetgeen hij over 'programmeren' heeft geleerd in de afgelopen periode. Dat zijn vele vaardigheden in 1 project inclusief deze presentatie.

 

Mooi werk, met dank aan een ouder die hem hierbij heeft begeleid.
Ook volgend jaar zullen we weer graag in alle groepen dit soort projecten willen laten lopen. Neem gerust contact op met Jeroen of met een van de teamleiders om de mogelijkheden te bespreken. 

 

28 juni 2017

De laatste week: tradities

Volgende week is het alweer zover: de laatste schoolweek. Onze school staat dan vooral in het teken van tradities. Op maandagavond de musical van groep 8. Op woensdag 'onder de bogen' met de dansen op het veld en op vrijdag de Stichtingsdag en de Hoofdplons. Voor u de eerste keer, of nog eens weten waar de tradities vandaan komen en wat zij inhouden? Op het algemene deel van onze website wordt het via filmpjes uitgelegd. http://www.wpkeesboeke.nl/wp/kb/kees/tradities

28 juni 2017

Een dochter voor Isa (medewerker 5/6).

 
 
Op donderdag 22 juni is Julia geboren. De tweede dochter van Isa. Isa en Julia maken het goed.
 
Isa zal nog tot januari genieten van haar verlof. We wensen haar een prachtige tijd toe met haar gezin.

27 juni 2017

Weesfietsen

De fietsenstalling kent een aantal 'weesfietsen'. Fietsen die er tijdens de zomervakantie nog steeds staan zullen we verwijderen. Het is immers vreemd dat deze fietsen al geruime tijd bij ons in de stalling, in de weg staan. Graag uw aandacht daarvoor.

27 juni 2017

2016 - 2017

 

Deze visual graphic ontvingen alle oudsten van het gezin op dinsdag 27 juni mee naar huis. Onderstaand begeleidend schrijven kon u daar ook bij aantreffen:

‘Een kijkje in de keuken van onze Werkplaats’.

27 juni 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal metingen verricht naar de kwaliteit van ons onderwijs. Deze metingen zijn voor ons belangrijk om de kwaliteit te meten, om ons daarmee te kunnen verantwoorden en op basis van die metingen onze verbeterplannen te kunnen maken. 

Ook u heeft ons bij het verrichten van die metingen geholpen door de tevredenheidsenquête in te vullen. 

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over onze belangrijkste bevindingen aan het einde van dit schooljaar en hebben dit voor u samengevat in bijgaande zogenoemde ‘visual graphic’  2016 - 2017.

Het geeft u een kijkje in onze keuken en geeft inzicht in de resultaten die we hebben behaald bij; de tevredenheidsonderzoeken, de CITO-toetsen van maart en de IEP-eindtoets. 

Ook geven we in deze ‘visual graphic’ aan waar onze ambities zullen liggen voor het volgende schooljaar.

We hebben gemeend om eens op een andere wijze, in één overzicht, deze informatie met u te delen. 

Wij zijn natuurlijk benieuwd naar uw reactie. 

Ik wens u veel ‘leesplezier’.

Met vriendelijke groet, 

namens het team van basisschool de  Werkplaats Kindergemeenschap

Jeroen Goes

Directeur

Ps: voor meer en uitgebreidere informatie kunt op de volgende internetpagina’s terecht: 

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u bijvoorbeeld de uitslagen van de tevredenheidsenquêtes van onze werkers en ouders, en diverse gegevens en resultaten van onze school. 

Op onze websitepagina ‘www.wpkeesboeke.nl' onder: algemeen’ - ‘ons beleid’ - ‘ambities 17/18’ zijn de ambities uitgebreid beschreven. Bij ‘professionalisering’ leest u over onze bijscholingen in het volgende schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

25 juni 2017

Sportdag 3/4

Al waren de hitte-voorspellingen wat beangstigend, we hebben uiteindelijk een geweldige dag gehad: met de hitte viel het erg mee, het was goed te doen. Er was een plek ingericht waar kinderen lekker in de schaduw konden drinken, zittend aan de picknicktafels. Daar werd gretig gebruik van gemaakt!

lees verder
25 juni 2017

Project Pluk in de Onderbouw

 

De onderbouw is bezig met het project:"Pluk van de Petteflet"

Een creatieve vader heeft een kar omgetoverd in het kraanwagentje van Pluk. Er zit een hijskraantje op en een trap.
Alle kinderen willen er mee spelen!

 

23 juni 2017

Samenwerking

Het lukt ons steeds beter om de samenwerking met anderen te vinden. Zomaar drie voorbeelden die deze week langs zijn gekomen:
- Volgend jaar werken we samen met het ROC waardoor we waarschijnlijk meer dan 10 vmbo stagiaires op de (kleuter)vloer krijgen. Een leerzame plek voor hen, en extra handen in de groep voor ons.
- Volgend jaar gaan we voor het eerst samenwerken met de studenten van de HKU. Zij zullen waarschijnlijk in de tweede helft van het schooljaar voor onze bovenbouwgroepen lessen gaan verzorgen in het kader van hun studie. We zien uit naar deze verrijking van onze lessen door deze kunststudenten.
- Vandaag werd ik verrast door een presentatie van 4 VO werkers. Zij presenteerden hun theorie over 'alcoholgebruik' aan de groep 7 werkers. Knappe inhoudelijke presentatie waar ook de medewerkers van 7/8 en de VO medewerker (die de theorie had overgebracht) zichtbaar van genoten (en de werkers natuurlijk ook).

Al met al mooie voorbeelden van verrijking van ons onderwijs en positieve mogelijkheden voor alle deelnemers.

23 juni 2017

Extra drukte op de parkeerplaats

Op vrijdag 30 juni en dinsdag 4 juli ontvangen de VO werkers hun einddiploma. Dat levert ongetwijfeld extra drukte op op onze parkeerplaats. 

Het is fijn wanneer u hier extra rekening mee zou kunnen houden bijvoorbeeld door op de fiets te komen als dat mogelijk is. 

 

22 juni 2017

Onze laatste schoolweek

Traditiegetrouw staat onze laatste schoolweek vol van mooie feesten en vieringen. 
Bij veel van deze feesten bent u als ouder van harte welkom. 
We zetten ze nog eens voor u op een rijtje. 

Woensdag 5 juli

Afscheid werkers groep 2,4 en 6

Onze werkers blijven twee jaar in dezelfde groep, vaak bij dezelfde medewerker.
Dat maakt dat er een band is ontstaan tussen de werker, de medewerker en de ouder/verzorger. We vinden het belangrijk dat er tijd wordt genomen om hierbij afscheid van elkaar te nemen. 

Het afscheid nemen vindt plaats op school op deze laatste woensdag van het schooljaar.

Voor de groep 2 is het afscheid tijdens schooltijd aansluitend op de viering van  ‘Onder de Bogen’.
Voor de groepen 4 en 6 is het afscheid nemen op deze woensdag van half 10 tot half 11 in de groep en de ouders van groep 4 en 6 zijn hiervoor uitgenodigd.

De ouders geven geen collectief cadeau aan de medewerker en/of groep.

Afscheid werkers groep 8

De werkers van groep 8 sluiten hun schoolperiode af. 

’s Avonds, bij een werker thuis, sluiten zij in het bijzijn van de 8e jaars ouders en de groepsmedewerker deze basisschoolperiode af.
Na deze avond hebben de 8e jaars vakantie. De werkers (7e en 8e jaars) nemen op de woensdagmiddag in de eigen groep afscheid van elkaar.

 ‘Onder de Bogen’ 

Het ‘Onder de Bogen’ gaan wordt opgeluisterd door dansen op het grasveld.

We vieren zo weer een stap die werkers zetten door van bouw wisselen dus van groep 2 naar groep 3, van groep 4 naar groep 5 en van groep 6 naar groep 7.

De groep 8 kinderen nemen symbolisch afscheid van de basisschool en gaan het gebouw van het Voortgezet binnen.

Alle ouders zijn welkom om 11.15 uur op het grote veld.

Vrijdag 7 juli

Stichtingsdag 

We vieren de stichting van De Werkplaats op deze laatste dag van het schooljaar. Tijdens de Stichtingsdag herdenken wij het ontstaan van de school en zingen het Stichtingslied en het WP lied. De oudste werkers schrijven hun naam op de oorkonde in het busje.

Alle ouders zijn om 12.00 uur welkom. 

Natuurlijk sluiten we ook dit jaar af met onze hoofdplons!

Rond 13.15 uur zullen de kinderen vrij zijn en start de zomervakantie.  

22 juni 2017

Het afscheid van een groep

Met het einde van het schooljaar in zicht vernemen wij van de initiatieven die er zijn om het afscheid van de groep voor te bereiden.
In onze jaarkalender hebben wij onze schoolafspraak hierover beschreven.
Een afspraak die is voortgekomen uit de ervaringen in het verleden; de cadeaus van ouders voor de klas of voor de medewerkers werden groter en groter.
Niet alle ouders waren blij met de vraag voor een (vrijwillige) financiële bijdrage voor een collectief cadeau. Daar zijn diverse redenen voor te geven, die allemaal te waarderen en te accepteren zijn.
 
De strekking van de afspraak op onze kalender is:
 
'Ouders zamelen geen geld in voor een centraal cadeau voor de groep of voor de medewerker'.
 
Uw persoonlijke initiatief om de medewerker te bedanken is natuurlijk uw keuze.
Echter over het inzamelen van geld voor dit afscheid hebben we reeds deze afspraak in het verleden met elkaar gemaakt.
 
We stellen het op prijs wanneer u ook dit jaar hier rekening mee wilt houden.

21 juni 2017

Herinnering: dinsdag 27 juni uur later beginnen

Nog even in herinnering: aanstaande dinsdag gaat het hek van de school om 9.30 uur open. De schooldag begint om 9.45 uur. 

Wij hebben geen verzoeken tot opvang van uw kind (eren) gekregen. 

Bedankt voor uw medewerking! 

21 juni 2017

Een handje hulp gevraagd.

Dit schooljaar hebben wij afscheid genomen van een onze vrijwillige medewerkers: Femke. Femke werkte jarenlang op de boerderij.

Het gevolg van het ontbreken van de inzet van deze extra uren is in dit seizoen merkbaar in de groentetuin. Het onkruid tiert er welig.

Samen met onze werkers en de boerderij medewerkers zullen we ons inspannen om de tuin in deze laatste schoolweken weer op orde te krijgen.
Mocht u als ouder het ook leuk vinden om even in onze tuin te werken, dan bent u van harte welkom! Even melden bij Nanda en zij helpt u verder. (ieder uurtje helpt ons al)

Wilt u volgend jaar samen met andere ouders en de boerderij medewerkers ons structureel hierbij helpen dan is een mailtje aan Jeroen welkom. Wij komen graag in gesprek met u. (mailadres: j.goes@wpkeesboeke.nl)

Alvast hartelijk dank!

19 juni 2017

Aankondigingen

Aankondigingen voor onze ouders (of werkers) die te maken hebben met cultuur, sport, opvoeding en educatie (met minimale commerciële inslag) kunnen voortaan op dit nieuwe bord worden geplaatst. Uw aankondiging kan bij het secretariaat worden afgeleverd. Zij zorgen voor plaatsing.

 

16 juni 2017

Avond Kamp 3/4

Kamp 3/4: de avond valt...
 
 
 
 

16 juni 2017

Circuskamp 3/4

Het circuskamp van groep 3/4!
 
 
 
 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.