24

De onderwijsatlas

Deze maandagochtend vroeg een ouder mij, aan het hek van de school, of de zorgen voor het onderwijs zo reëel zijn. En wat de effecten van het huidige regeerakkoord voor de Werkplaats zullen zijn.
Ik begrijp die vraag wel. Wij op de Werkplaats hebben het goed. Zeker in vergelijking met andere scholen in het land waar ruimte  of de staat van de onderhoud van het gebouw een probleem is. Kees (Boeke) en al zijn opvolgers hebben iets moois voor ons achtergelaten.

Toch zijn er zorgen en is de actiebereidheid in het team groot. Dat is niet verwonderlijk als je naar de cijfers kijkt van het aantal afgestudeerde Pabostudenten nu en in de toekomst. Wanneer je deze cijfers afzet tegen het aantal leerkrachten dat het onderwijs gaat verlaten dan ontstaat er een enorm tekort aan leerkrachten voor de klas.

Ook bij de Werkplaats merken we die effecten al. Tot enkele jaren geleden ontvingen wij op een vacature veel sollicitatiebrieven. Invallers waren er altijd voldoende. De bezetting voor de klas was dus geen probleem.
Dit jaar is het duidelijk te merken dat de situatie is veranderd. We ontvangen nauwelijks sollicitatiebrieven meer en het vinden van een invaller bij ziekte lukt ons nauwelijks. Zo konden we vandaag alleen met behulp van een aantal eigen medewerkers een zieke medewerker vervangen. De continuïteit van de lessen komt, bij gebrek aan invalleerkrachten, in het geding.

De zorgen zijn er dus zeker, ook op de Werkplaats.
En hoewel de media ons laat weten dat het nieuwe kabinet extra investeert in het primair onderwijs, staat daar tegenover dat er nog doorgeschoven bezuinigingen van het vorige kabinet naar het onderwijs toekomt. Bovendien zal er pas in 2021 echt worden geïnvesteerd.

Voor wie de cijfers over terugloop in het aanbod van leerkrachten na wilt lezen: Er is door het arbeidsplatform een interessante 'Onderwijsatlas' gemaakt.

Deze week wordt er door het PO-front een gesprek met Minister van Onderwijs dhr. Slob gevoerd. Wij hopen van harte dat deze Minister de zorgen voor het onderwijs serieus kan en wil nemen.

Wij ervaren de zorgen van vandaag en maken ons serieus zorgen voor de toekomst van het primair onderwijs.
Kijkt u gerust naar deze cijfers en laat ons gerust weten of u er anders over denkt. (of het met ons eens bent) (klik hier voor de link naar de Atlas)

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.