24

Het POfront - uw reactie?

De prikactie en de stakingsdag heeft voor het POfront (vakbonden, werkgeversraad en actiegroep van leerkrachten) nog onvoldoende geresulteerd in afspraken met Den Haag. Men vindt dat er te weinig geld is gekomen voor het salaris en het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Men stelt het kabinet een ultimatum tot begin december. Wanneer er ook dan geen geld bij komt (tot 1.4 miljard Euro in totaal) dan zal er weer een oproep komen om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Ook voor volgend jaar worden er acties aangekondigd. Iedere maand een andere regio.

Na dit nieuwsbericht van het POfront zullen we met het team van de basisschool gaan bepalen of zij gehoor willen geven aan deze oproep. Vooralsnog is de actiebereidheid onder het personeel groot gebleken.
Natuurlijk blijven wij u tijdig informeren en hopen wij dat deze actie niet nodig zal blijken te zijn.

Hierbij peilen wij graag uw mening.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.