24

Denkt en praat u met ons mee?

Veel van onze ouders zijn zeer tevreden over onze WP. Dat blijkt onder andere uit de oudertevredenheidsenquete.
Wat echter ook blijkt uit die enquete, is dat ouders beter willen worden geïnformeerd over het schoolwerk van hun kind.
Met dat geluid van 'de ouder' gaan we dit jaar aan de slag. Bijvoorbeeld door onze verslaggeving te onderzoeken en vanaf volgend schooljaar aan te passen.
En ook door binnenkort het 'huiswerkbeleid' aan te passen. Het gaat ook hier om 'samen met ouders onze werkers te ondersteunen'.
 
Maar wat vindt u er van? Wel/ geen huiswerk? En hoe wilt u uw kind ondersteunen bij het schoolwerk? Structureel of incidenteel?
Als team hebben we al wel ideeën hierover, maar liever vormen we onze ideeën met de input van u als ouder.
 
Tot nog toe hebben 24 ouders de moeite genomen om hun digitale reactie te geven, een aantal van hen heeft aangegeven dat ze met ons in gesprek willen gaan.
 
Wilt u de lijst ook nog even invullen? Dat geeft ons een zo goed mogelijk beeld. ** klik hier voor de link **
 
Hartelijk dank.
 
 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.