24

Onderwijsondersteuning door ouders


(voorheen: huiswerkbeleid van de Werkplaats)

Om meerdere redenen leggen we u deze vragenlijst voor en nodigen wij u uit voor het eerste ouderpanel van dit schooljaar. Uit het oudertevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders op een andere wijze betrokken willen zijn bij het schoolwerk van hun kind. De huidige (digitale) tijd geeft onze werkers de gelegenheid om ook thuis aan hun schoolwerk te kunnen werken. Daarnaast zien medewerkers het effect op de prestaties van kinderen wanneer er thuis, incidenteel, extra kan worden geoefend. Dit zijn zo een aantal redenen waarom wij ons huidige 'huiswerkbeleid' onder de loep hebben genomen.

Met deze vragenlijst inventariseren wij wat er leeft onder ouders. Deze input gebruiken wij voor het ouderpanel dat wij rondom dit thema begin oktober zullen gaan organiseren.

De uitkomst van de lijst, het gesprek met ouders (ouderpanel) en onze eigen visie hierop zal leiden tot een nieuw beleid dat wij noemen 'onderwijsondersteuning door ouders'.

Alvast hartelijk dank voor uw (digitale) bijdrage. *klik hier voor de vragenlijst*
In de laatste vraag kunt u zich aanmelden voor het ouderpanel.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goes

 

 

 

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.