23

Rugby

Met een haast té warm zonnetje op het hoofd hebben de bovenbouwers woensdagmiddag 17 mei op ons sportveld een rugbytoernooi gespeeld, georganiseerd door Jan-Paul Post en Jeroen Plat van rugbyvereniging SRFC De Bilt/Bilthoven/Utrecht-Oost.

Zij merkten op dat de kinderen verbazend goed speelden! Na maar twee keer les gehad te hebben, waren ze toch al in staat een aardig partijtje rugby te spelen.
Ondanks de warmte werd er fanatiek gelopen en goed samengespeeld. Kinderen die om wat voor reden ook niet mee konden spelen hebben foto's gemaakt of waren teamcaptain.

rugby
 
 
 
 

En wat een geweldige sfeer! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag die afgesloten werd met het uitdelen van rugbyballetjes aan alle kinderen. De kinderen van de groep van Sanne die helaas niet mee konden doen krijgen natuurlijk ook nog een balletje. Zij hebben tenslotte de trainingen wél meegedaan.

Dank aan beide heren, en natuurlijk de helpers die deze middag aanwezig waren om te fluiten!

Elsbeth

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.