23

Scholen op de Kaart

Vorige week publiceerden wij via www.scholenopdekaart.nl al de resultaten van de werkersenquête. Vandaag zijn ook de resultaten van de ouders gepubliceerd. Met uw (gemiddelde) rapportcijfer van 8,2 zijn we zeer tevreden. 

Natuurlijk geeft het dikke rapport aanleiding om nadere analyses te gaan maken. Met dank aan alle reacties zullen wij met elkaar gaan bespreken welke aandachtspunten er zijn om te werken aan verbeteringen.

Hierover gaan wij u, na de analyse door ons gemaakt, nader berichten.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.