23

IEP eindtoets

Op vrijdag 19 mei hebben alle werkers van groep 8 en hun ouders de uitslag ontvangen van de IEP eindtoets. Deze eindtoets behoort tot een van de vijf goedgekeurde eindtoetsen die de basisscholen in Nederland sinds een aantal jaar verplicht zijn om af te nemen. 
Behalve de individuele rapporten die de kinderen vandaag naar huis hebben gekregen ontvangen wij als school ook een algemeen schoolrapport van de scores van alle werkers. Dit soort rapporten zijn voor ons belangrijk om de resultaten af te kunnen zetten tegen de gemiddelde scores in Nederland, tegen onze eigen scores van voorgaande jaren en verantwoording af te kunnen leggen naar de onderwijsinspectie.

Tegelijkertijd zullen we de conclusies op basis van de getallen ook weer enigszins moeten nuanceren. Immers in de vergelijking met de scores van andere scholen is het moeilijk vast te stellen wat voor soort scholen met welke leerlingpopulatie dit zijn. Een eigen vergelijk met voorgaande jaren is in veel gevallen beter te begrijpen en te verklaren door te weten hoe onze eigen populatie in het desbetreffende jaar er uit heeft gezien. 

De individuele scores van de werkers worden afgezet tegen de schooladviezen die de werkers al eerder hebben gekregen. Het is vanuit de wet verplicht gesteld om bij die werkers die hoger scoren de mogelijkheid te bieden om het gesprek aan te gaan om te bekijken of een hoger vo advies opnieuw valt te overwegen. Ook onze werkers en hun ouders krijgen die mogelijkheid, de uitnodigingen voor deze gesprekken zijn met de uitslag meegegaan. In die gesprekken wordt nog eens goed gekeken hoe de ontwikkeling door de jaren heen is geweest, hoe de inzet van de werker is geweest en in hoeverre deze uitslag past bij het totale beeld dat wij van de werkers hebben gekregen. Wij willen te allen tijde voorkomen dat de eindtoets als een 'eindexamencijfer' wordt gezien. Daarvoor hebben we de werkers door de jaren heen te goed leren kennen. Observaties en dit resultaat zijn beide belangrijk voor ons in onze definitieve advisering.

Rest ons, met inachtneming van bovenstaande nuances, de schoolresultaten van de eindtoets met u te delen. 

Schoolscore

Landelijk 2016: 80                 WP 2016: 82
Landelijk 2017: 78,3              WP 2017: 84,1

Taalverzorging

Landelijk 2016: 81                 WP 2016: 78
Landelijk 2017: 81                 WP 2017: 84

Lezen

Landelijk 2016: 83                 WP 2016: 85
Landelijk 2017: 84                 WP 2017: 87

Rekenen

Landelijk 2016: 76                 WP 2016: 78
Landelijk 2017: 78                 WP 2017: 82

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, dan verneem ik dat graag van u.

Jeroen Goes

 

 

 

 

 

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.