23

(Niet) aan het hek.

Wellicht valt het op, en misschien ook wel niet. Toch maar vermeld: ik neem deze dagen en ook in de komende week minder dan gebruikelijk bij aanvang van de schooldag mijn plek in 'bij het hek'. Even geen 'goedemorgen' of een kort praatje met u als ouder en de werkers. Met een been in het huidige schooljaar en een been in het volgende (zie eerder artikel) wordt mijn agenda even met andere afspraken gevuld. Natuurlijk ben ik per mail, of door even binnen lopen, wel bereikbaar.

Ook een antwoord op uw mailbericht laat even iets langer op zich wachten in deze periode. Mijn excuses daarvoor.

Jeroen

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.